ไม่จำเป็นต้องซื้อ การซื้อหรือการชำระเงินใด ๆ จะไม่เพิ่มโอกาสในการชนะรางวัลของคุณ

1. ผู้ที่มีสิทธิ์: การจับรางวัลของ Survey Sampling International ("การจับรางวัล") จะเปิดให้เฉพาะผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายในประเทศอาร์เจนตินา สาธารณรัฐประชาชนจีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย ญี่ปุ่น เม็กซิโก นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน ไทย และสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นสมาชิกที่ลงทะเบียนของ Survey Sampling International ("SSI") Panel (ตามที่ระบุไว้ในที่นี้) หรือ Panel ในเครือที่จัดการโดย SSI ในประเทศที่ตนพำนักอาศัยอยู่ ซึ่งมีอายุตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับ Panel นั้น ๆ ในการชนะรางวัล สมาชิก Panel ต้องมีอายุที่บรรลุนิติภาวะเป็นอย่างน้อยในประเทศที่ตนพำนักอาศัยอยู่ หรือผู้รับรางวัลต้องเป็นผู้ปกครองของสมาชิก Panel หรือผู้แทนโดยชอบธรรม พนักงานของ Survey Sampling International, LLC, HelloWorld, Inc. รวมทั้งบริษัทแม่ บริษัทสาขาย่อย และบริษัทในเครือ และซัพพลายเออร์ ผู้ค้าและตัวแทน ตลอดจนครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวของพนักงานจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมชิงรางวัล การจับรางวัลนี้อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมด และหากการกระทำใดฝ่าฝืนกฎหมายถือเป็นโมฆะทั้งสิ้น การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องนั้นถือว่าผู้เข้าร่วมชิงรางวัลได้ตกลงยอมรับในกฎกติกาการร่วมสนุกอย่างเป็นทางการนี้ และยอมรับการตัดสินของผู้จัดกิจกรรม (ตามที่ระบุในที่นี้) และการตัดสินใจของผู้ตัดสิน (ตามที่ระบุไว้ในที่นี้) ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจับรางวัล ผู้ได้รับรางวัลต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ หากผู้เยาว์ในอินเดียมีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม Panel และมีผลผูกพันตามกฎกติกาการร่วมสนุกอย่างเป็นทางการนี้และของผู้จัดกิจกรรม (ตามที่ระบุในที่นี้) และของผู้ตัดสิน (ตามที่ระบุไว้ในที่นี้) จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์

2. ผู้จัดกิจกรรม: Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484 U.S.Aผู้ตัดสิน: HelloWorld, Inc., 3000 Town Center, Suite 2100, Southfield, MI 48075, U.S.A.

3. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม: การจับรางวัลจะเริ่มต้นเวลา 00:01 น. ตามเวลามาตรฐานกรีนิช ("GMT") วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และสิ้นสุดลงในเวลา 23:59 น. เวลา GMT วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ("ระยะเวลาการจัดกิจกรรม") ระยะเวลาการจับรางวัลมีทั้งหมดสี่ (4) ช่วงระยะเวลา (แต่ละช่วงเรียกว่า "ระยะเวลาชิงรางวัล") ตามที่ระบุไว้ในแผนภูมิด้านล่าง:

 

ระยะเวลาชิงรางวัล

เริ่มเวลา 00:01 น. เวลา GMT

สิ้นสุดเวลา 23:59 น. เวลา GMT

วันที่จับรางวัล

1

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

30 กันยายน พ.ศ. 2561

11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

2

1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

10 มกราคม พ.ศ. 2562

3

1 มกราคม พ.ศ. 2562

31 มีนาคม พ.ศ. 2562

11 เมษายน พ.ศ. 2562

4

1 เมษายน พ.ศ. 2562

30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

คอมพิวเตอร์ของผู้จัดกิจกรรมเป็นอุปกรณ์การจับเวลาอย่างเป็นทางการสำหรับการจับรางวัล

 

4. วิธีการเข้าร่วมชิงรางวัล:

  1. เข้าร่วมใน Panel  ผู้จัดกิจกรรมรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่เข้าร่วมในเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของบริษัทที่จัดทำการสำรวจผู้บริโภค ("Panel" ต่าง ๆ) โดยเฉพาะ หากคุณต้องการเข้าร่วมชิงรางวัล คุณต้องเป็นสมาชิกของ Panel หากคุณต้องการเข้าถึงรายชื่อ Panel ต่าง ๆ รวมถึง Panel ที่อยู่ในเขตอำนาจศาลของคุณ โปรดดูที่ http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf คุณอาจเป็นสมาชิกของ Panel อยู่แล้ว หรือคุณอาจลงทะเบียนเข้าร่วมใน Panel โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรม คุณจะไม่ได้เข้าร่วมการชิงรางวัลจากการลงทะเบียน แต่คุณไม่สามารถเข้าร่วมในการสำรวจได้หากไม่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ Panel
  2. การเข้าร่วมในการสำรวจ ในช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมจะเชิญสมาชิกของ Panel เข้าร่วมในการสำรวจที่ต้องการคำตอบสำหรับคำถามในแบบสอบถาม เมื่อเสร็จสิ้นการสำรวจ คุณจะได้รับสิทธิเข้าร่วมชิงรางวัลหนึ่ง (1) สิทธิ ในการจับรางวัลที่มอบให้กับประเทศที่คุณพำนักอาศัยอยู่ สำหรับการจับรางวัลในช่วงระยะเวลาการชิงรางวัล (ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นในส่วนที่ 3) ตามวันที่และเวลาที่คุณเข้าร่วม หากคุณไม่สามารถทำแบบสำรวจได้เสร็จสิ้น เนื่องจากคุณได้รับข้อความแจ้งเตือนหรือข้อความว่า "ถูกคัดออก" เมื่อพยายามทำแบบสำรวจ หรือข้อความ "โควต้าเต็ม" เมื่อพยายามทำแบบสำรวจ คุณจะได้รับสิทธิเข้าร่วมชิงรางวัลหนึ่ง (1) สิทธิ สำหรับการจับรางวัลในช่วงระยะเวลาการชิงรางวัลตามวันที่และเวลาที่คุณพยายามจะเข้าร่วมการสำรวจ สิทธิในการเข้าร่วมชิงรางวัลจะถูกรวมไว้ในการจับรางวัล ซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศที่สมาชิกของ Panel พำนักอาศัยอยู่ ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 6 ด้านล่าง
  3. การแลกคะแนน จัดกิจกรรมได้ดำเนินการจัดโปรแกรมมอบรางวัลสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของ Panel สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมมอบรางวัลได้ที่ http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf ตามเงื่อนไขของโปรแกรมมอบรางวัล ทุกคนสามารถได้รับคะแนนเมื่อทำแบบสำรวจเสร็จสิ้น จากนั้น คะแนนทั้งหลายสามารถนำไปใช้งานต่าง ๆ ได้ หนึ่งในวิธีที่สามารถใช้คะแนนได้ก็คือการ "แลก" สำหรับสิทธิในการเข้าร่วมการจับรางวัลนี้ เมื่อต้องการแลกเปลี่ยนคะแนนกับสิทธิในการเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมชิงรางวัลสามารถเข้าสู่บัญชี Panel ของตน และคลิกที่ลิงก์ไปยังหน้า "ใช้สิทธิรับรางวัล" เลือกรางวัล การจับรางวัล เพื่อดูจำนวนคะแนนที่ต้องแลกสำหรับสิทธิเข้าร่วมชิงรางวัลหนึ่ง (1) สิทธิ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะได้รับสิทธิเข้าร่วมชิงรางวัลหนึ่ง (1) สิทธิ ในการจับรางวัลที่มอบให้กับประเทศที่คุณพำนักอาศัยอยู่ สำหรับการจับรางวัลในช่วงระยะเวลาการชิงรางวัลตามวันที่และเวลาที่คุณเลือก
  4. วิธีการอื่นสำหรับผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้น หากต้องการเข้าร่วมโดยไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อย่อย (b) - (c) โปรดส่งอีเมลคำขอเข้าร่วมชิงรางวัลของคุณไปที่ SSI@HelloWorldfulfillment.com และใส่ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และอายุของคุณ คุณจะได้รับสิทธิเข้าร่วมชิงรางวัลหนึ่ง (1) สิทธิ สำหรับช่วงระยะเวลาการชิงรางวัลของสวิสเซอร์แลนด์ รายการอีเมลทั้งหมดถือเป็นทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวของผู้จัดกิจกรรม และจะไม่มีการแจ้งการได้รับหรือตอบกลับ หลักฐานการส่งหรือยื่นส่งจะไม่ถือเป็นหลักฐานการรับของผู้จัดกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบต่อรายการที่สูญหาย ล่าช้า ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถเข้าใจได้ อ่านไม่ออก ส่งผิดหรือส่งถึงไปรษณีย์ช้า ซึ่งจะถือว่าถูกตัดสิทธิ

ข้อจำกัด ผู้เข้าร่วมชิงรางวัลที่มีสิทธิทุกคนจะต้องมีที่อยู่อีเมลเป็นของตัวเอง แยกจากที่อยู่อีเมลของผู้เข้าร่วมชิงรางวัลที่มีสิทธิรายอื่น ความพยายามใด ๆ ของผู้เข้าร่วมชิงรางวัลในการรับสิทธิการเข้าร่วม โดยการใช้ที่อยู่อีเมล การระบุตัวตน การลงทะเบียนและการเข้าสู่ระบบเป็นจำนวนมาก/ที่แตกต่างกัน หรือวิธีการอื่นใด จะทำให้สิทธิเข้าร่วมทั้งหมดของผู้เข้าร่วมเป็นโมฆะ และอาจส่งผลให้บุคคลดังกล่าวถูกลงโทษเพิ่มเติมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Panel ที่บังคับใช้ ห้ามใช้ระบบอัตโนมัติใด ๆ ในการเข้าร่วมการจับรางวัลโดยเด็ดขาด และอาจส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์และสิทธิเข้าร่วมทั้งหมดที่ได้ส่งหรือได้รับผ่านทางระบบอัตโนมัติดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ ผู้จัดกิจกรรมหรือผู้ตัดสินจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ความล่าช้า ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถเข้าใจได้หรือผิดพลาดของข้อมูลหรือสิทธิเข้าร่วม ซึ่งต้องถูกตัดสิทธิและถือเป็นโมฆะ ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมรายใด ๆ ผู้ถือบัญชีที่ได้รับอนุญาต (ตามที่ระบุไว้ในที่นี้) ของที่อยู่อีเมลที่ใช้โดย หรือเชื่อมต่อกับผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิร่วมชิงรางวัลนี้ จะถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วม "ผู้ถือบัญชีที่ได้รับอนุญาต" คือบุคคลธรรมดาที่ถูกกำหนดที่อยู่อีเมลให้โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการออนไลน์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือองค์กรอื่นที่รับผิดชอบในการกำหนดที่อยู่อีเมลสำหรับโดเมนที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่ส่งข้อมูลเข้ามา ผู้ได้รับรางวัลจะต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้ถือบัญชีที่ได้รับอนุญาต

5. การจับรางวัลและการยืนยันตัวตนของผู้ได้รับรางวัล: ผู้ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในกฎกติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้ ผู้ตัดสิน ซึ่งเป็นองค์กรตัดสินอิสระ จะสุ่มเลือกผู้ได้รับรางวัลหนึ่ง (1) ราย จากรายชื่อผู้เข้าร่วมชิงรางวัลที่ได้รับจากผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในแต่ละประเทศ ในแต่ละช่วงระยะเวลาการชิงรางวัลตามวันที่ระบุไว้ในข้อ 3 ข้างต้น การจับรางวัลแต่ละครั้งจะจัดขึ้นที่สำนักงานของผู้ตัดสินตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น ณ เวลาประมาณ 17:00 น. เวลา GMT สิทธิของผู้เข้าร่วมชิงรางวัล ไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม จะไม่ถูกรวมอยู่ในการจับรางวัลครั้งถัดไป ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับแจ้งทางอีเมลในวันถัดไปจากวันที่จับรางวัล เว้นแต่เป็นการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับและไม่ถือเป็นการขัดต่อข้อ 8 ผู้ได้รับรางวัลแต่ละรายจะต้องเซ็นชื่อและส่งคืนเอกสาร ตามที่ผู้จัดกิจกรรมพิจารณาเห็นสมควร เพื่อยืนยันการมีสิทธิ์ การให้สิทธิในการประชาสัมพันธ์ที่จำกัด และเพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมและผู้ตัดสินไม่ต้องรับผิดชอบหรือด้วยเหตุผลอื่นใดที่เห็นว่าจำเป็นโดยผู้จัดกิจกรรม หากผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ในประเทศที่พำนักอาศัยอยู่ บิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ได้รับรางวัลจะต้องกรอกเอกสารสำหรับผู้ได้รับรางวัล ซึ่งรวมถึงการอนุญาตอย่างชัดแจ้งในการใช้ชื่อผู้เยาว์ รูปลักษณ์ รูปถ่าย เสียง ความคิดเห็น และ/หรือเมืองเกิด/เมือง/หมู่บ้าน และรัฐ/ภูมิภาค/มณฑล ตามข้อ 8 ด้านล่าง และแสดงการอนุญาตให้สามารถประมวลผลข้อมูลตามข้อ 12 ด้านล่าง นอกจากนี้ผู้ได้รับรางวัลจากเบลเยียม อินเดีย สิงคโปร์ และไทยจะต้องตอบคำถามให้ถูกต้องในการทดสอบทักษะในเวลาจำกัด และผู้ได้รับรางวัลจากอาร์เจนตินาจะต้องตอบคำถามทางวัฒนธรรมให้ถูกต้อง จึงจะมีสิทธิได้รับรางวัล หากมีเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ ผู้จัดกิจกรรมหรือผู้ตัดสินต้องได้รับเอกสารนั้นภายในกรอบเวลาตามที่ระบุไว้เมื่อได้รับการแจ้งเตือนครั้งแรก มิฉะนั้นผู้ได้รับรางวัลจะถือว่าไม่ได้รับรางวัล หากไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัล ไม่สามารถลงชื่อและส่งคืนเอกสารที่จำเป็น หรือไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการทดสอบทักษะหรือคำถามด้านวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง (ถ้ามี) รางวัลจะถูกส่งคืนเนื่องจากไม่สามารถส่งมอบได้ ผู้ได้รับรางวัลจะสูญเสียสิทธิทั้งหมดในและ/หรือสำหรับรางวัลนั้น การได้รับรางวัลต้องปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้ ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลถูกตัดสิทธิ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ผู้ตัดสินจะมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลรายอื่น โดยการสุ่มเลือกจากรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งหมดที่เหลืออยู่จากประเทศที่เกี่ยวข้อง การจับรางวัลทดแทนจะจับขึ้นเพียงสาม (3) ครั้งเท่านั้น หลังจากนั้นจะไม่มีการมอบรางวัล การมอลรางวัลจะใช้เวลาประมาณสิบ (10) ถึงสิบสอง (12) สัปดาห์หลังการยืนยันผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ไม่ได้มอบจะไม่ถูกยกยอดนำมารวมกับรางวัลที่ได้รับในครั้งต่อไป

6. เงินรางวัล:

รางวัลสำหรับอาร์เจนตินา: สี่ (4) รางวัลสำหรับอาร์เจนตินา (หนึ่ง (1) รางวัลต่อช่วงระยะเวลาการชิงรางวัล): 3,750 เปโซอาร์เจนตินา มูลค่ารวมของรางวัลอาร์เจนตินา: 15,000 เปโซอาร์เจนตินา

รางวัลสำหรับจีน: สี่ (4) รางวัลสำหรับจีน (หนึ่ง (1) รางวัลต่อช่วงระยะเวลาการชิงรางวัล): 5,000 หยวน มูลค่ารวมของรางวัลสำหรับจีน: 20,000 หยวน

รางวัลสำหรับฝรั่งเศส: สี่ (4) รางวัลสำหรับฝรั่งเศส (หนึ่ง (1) รางวัลต่อช่วงระยะเวลาการชิงรางวัล): 2,000 ยูโร มูลค่ารวมของรางวัลสำหรับฝรั่งเศส: 8,000 ยูโร

รางวัลสำหรับเยอรมนี: สี่ (4) รางวัลสำหรับเยอรมนี (หนึ่ง (1) รางวัลต่อช่วงระยะเวลาการชิงรางวัล): 2,000 ยูโร มูลค่ารวมของรางวัลสำหรับเยอรมนี: 8,000 ยูโร

รางวัลสำหรับอินเดีย: สี่ (4) รางวัลสำหรับอินเดีย (หนึ่ง (1) รางวัลต่อช่วงระยะเวลาการชิงรางวัล) : 25,000 รูปี มูลค่ารวมของรางวัลสำหรับอินเดีย: 100,000 รูปี

รางวัลสำหรับญี่ปุ่น: สี่ (4) รางวัลสำหรับญี่ปุ่น (หนึ่ง (1) รางวัลต่อช่วงระยะเวลาการชิงรางวัล): 62,500 เยน มูลค่ารวมของรางวัลสำหรับญี่ปุ่น: 250,000 เยน

รางวัลสำหรับเม็กซิโก: สี่ (4) รางวัลสำหรับเม็กซิโก (หนึ่ง (1) รางวัลต่อช่วงระยะเวลาการชิงรางวัล): 12,500 เปโซ มูลค่ารวมของรางวัลสำหรับเม็กซิโก: 50,000 เปโซ

รางวัลสำหรับนิวซีแลนด์: สี่ (4) รางวัลสำหรับนิวซีแลนด์ (หนึ่ง (1) รางวัลต่อช่วงระยะเวลาการชิงรางวัล): 2,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ มูลค่ารวมของรางวัลสำหรับนิวซีแลนด์: 8,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์

รางวัลสำหรับสิงคโปร์: สี่ (4) รางวัลสำหรับสิงคโปร์ (หนึ่ง (1) รางวัลต่อช่วงระยะเวลาการชิงรางวัล): 1,250 ดอลลาร์สิงคโปร์ มูลค่ารวมของรางวัลสิงคโปร์: 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

รางวัลสำหรับเกาหลีใต้: สี่ (4) รางวัลสำหรับเกาหลีใต้ (หนึ่ง (1) รางวัลต่อช่วงระยะเวลาการชิงรางวัล): 1,250 ดอลลาร์สหรัฐ มูลค่ารวมของรางวัลสำหรับเกาหลีใต้: 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ

รางวัลสำหรับสวิตเซอร์แลนด์: สี่ (4) รางวัลสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ (หนึ่ง (1) รางวัลต่อช่วงระยะเวลาการชิงรางวัล): 1,250 ฟรังก์สวิส มูลค่ารวมของรางวัลสำหรับสวิสเซอร์แลนด์: 5,000 ฟรังก์สวิส

รางวัลสำหรับไต้หวัน: สี่ (4) รางวัลสำหรับไต้หวัน (หนึ่ง (1) รางวัลต่อช่วงระยะเวลาการชิงรางวัล): 1,250 ดอลลาร์สหรัฐ มูลค่ารวมของรางวัลสำหรับไต้หวัน: 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ

รางวัลสำหรับประเทศไทย: สี่ (4) รางวัลสำหรับประเทศไทย (หนึ่ง (1) รางวัลต่อช่วงระยะเวลาการชิงรางวัล): 18,750 บาท มูลค่ารวมของรางวัลสำหรับประเทศไทย: 75,000 บาท

รางวัลสำหรับสหราชอาณาจักร: สี่ (4) รางวัลสำหรับสหราชอาณาจักร (หนึ่ง (1) รางวัลต่อช่วงระยะเวลาการชิงรางวัล): 5,000 ปอนด์ มูลค่ารวมของรางวัลสำหรับสหราชอาณาจักร: 20,000 ปอนด์

สำหรับรางวัลทั้งหมด: รางวัลจะได้รับเป็นเงินสดในสกุลเงินที่ระบุ ผู้ได้รับรางวัลอาจจำเป็นต้องเปิดบัญชีสำหรับการโอนเงินตามคำแนะนำของผู้จัดกิจกรรมเพื่อรับรางวัล รางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และจะไม่มีการทดแทนใด ๆ ยกเว้นตามแต่ดุลพินิจของผู้จัดกิจกรรมแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการสับเปลี่ยนรางวัลเป็นรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า ถ้ารางวัลที่กำหนดไว้ไม่สามารถมอบได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้จัดกิจกรรมหรือผู้ตัดสินจะไม่รับผิดชอบต่อรางวัลที่สูญหาย ถูกขโมย หรือวางผิดที่ เว้นแต่จะเป็นเพราะความบกพร่องของผู้จัดกิจกรรมหรือผู้ตัดสิน ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบต่อภาษีและค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรับรางวัลและ/หรือการใช้งาน ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการหักรางวัลส่วนหนึ่งเพื่อนำส่งเจ้าหน้าที่ภาษีที่เหมาะสม โอกาสในการได้รับรางวัลจะขึ้นอยู่กับจำนวนของรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมชิงรางวัลที่ได้รับจากสมาชิกของ Panel ที่พำนักอยู่ภายในประเทศที่มีสิทธิ์ในแต่ละช่วงระยะเวลาของการชิงรางวัล และหากตอบคำถามทดสอบทักษะในเวลาที่จำกัด (ถ้ามี) ได้ถูกต้อง ข้อจำกัด: หนึ่ง (1) รางวัลต่อคน ต่อช่วงระยะเวลาการชิงรางวัล

7. การยกเว้นความรับผิด: ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต โดยการเข้าร่วมการจับรางวัลนี้ ผู้เข้าร่วมแต่ละรายยินยอมที่ไม่เรียกร้องหรือร้องขอผู้จัดกิจกรรม ผู้ตัดสิน และบริษัทสาขาย่อย บริษัทในเครือ ซัพพลายเออร์ ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนโฆษณา/การจัดกิจกรรม และผู้จัดหารางวัล และบริษัทแม่ของบริษัทแต่ละราย รวมทั้งพนักงาน กรรมการ ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทดังกล่าว (รวมเรียกว่า "ฝ่ายที่ได้รับการยกเว้นความรับผิด") จากและต่อข้อเรียกร้องหรือการกระทำใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบาดเจ็บของบุคคล ความเสียหาย หรือการสูญเสียทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมในการจับรางวัล หรือการรับ หรือการใช้ หรือการใช้รางวัลใด ๆ ในทางที่ผิด ข้อบังคับนี้ไม่มีผลบังคับต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดของฝ่ายที่ได้รับการยกเว้นการรับผิด ไม่ว่าจะเป็นโดยการกระทำ ความประมาทเลินเล่อหรือความไม่รอบคอบ การประพฤติปฏิบัติผิด หรือการฉ้อโกง หากฝ่ายที่ได้รับการยกเว้นการรับผิดกระทำการฉ้อโกง หรือหากฝ่ายที่ได้รับการยกเว้นการรับผิดก่อให้เกิดการบาดเจ็บของบุคคล อันตรายต่อร่างกาย หรือการเสียชีวิต

8. การประชาสัมพันธ์: เว้นแต่เป็นการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับ ผู้ได้รับรางวัลจากการจับรางวัลถือว่ายินยอมให้ผู้จัดกิจกรรมและ/หรือตัวแทน ให้ใช้ชื่อ รูปลักษณ์ ภาพ เสียง ความคิดเห็น และ/หรือ เมืองเกิด/เมือง/หมู่บ้าน และรัฐ/ภูมิภาค/มณฑลของผู้ได้รับรางวัล เพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับการจับรางวัลในสื่อใด ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้โดยไม่ต้องชำระเงินหรือค่าตอบแทนเพิ่มเติม และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ/หรือได้รับความยินยอม

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเท่านั้น: ผู้ได้รับรางวัลจาก EU จะได้รับคำขอให้ยินยอมในสิทธิ์/การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะใช้ชื่อ-นามสกุล รูปลักษณ์ เมืองที่พำนักอาศัย และรูปถ่ายเพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการขายและไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม การปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมดังกล่าวจะไม่ทำให้ผู้เข้าร่วมจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปไม่ได้รับรางวัล

สำหรับผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในอาร์เจนตินาเท่านั้น: ผู้เข้าร่วมที่พำนักอาศัยอยู่ในอาร์เจนตินาต้องรับประกันและรับทราบว่า ในการเข้าร่วมการจับรางวัลนี้ ผู้เข้าร่วมได้ยินยอมให้ใช้ ภาพ รูปลักษณ์ เสียง ชื่อ และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของตนในขอบเขตที่ครบถ้วนที่สุดสำหรับวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย และโดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ และการชี้แจงนี้มีไว้เพื่อแสดงเจตนาที่จะเผยแพร่และส่งเสริมการขายในส่วนที่ครอบคลุมที่สุดภายใต้กฎหมายอาร์เจนตินา

เงื่อนไขทั่วไป: ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ระงับ และ/หรือ ปรับเปลี่ยนการจับรางวัล หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอนี้ หากมีการฉ้อโกง ความผิดพลาดทางเทคนิค ความผิดพลาดของมนุษย์ หรือปัจจัยอื่นใดที่ไม่ขึ้นกับผู้จัดกิจกรรมหรือผู้ตัดสิน ที่ก่อให้เกิดความบกพร่องต่อความสมบูรณ์หรือเหมาะสมของการจับรางวัล ตามที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นสมควรตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีดังกล่าว ผู้จัดกิจกรรมอาจพิจารณาเลือกการจับรางวัลแบบสุ่ม ตามด้วยคำถามทดสอบทักษะที่จำกัดเวลา (ถ้ามี) จากรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมในการชิงรางวัลทั้งหมดที่ส่งเข้ามาจนถึงวันที่ระงับกิจกรรม สำหรับรางวัลใด ๆ หรือทั้งหมดที่มอบให้ในที่นี้ ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์บุคคลใดก็ตามที่พบว่าได้ยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการเข้าร่วมชิงรางวัลหรือการดำเนินการจับรางวัล หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎกติการอย่างเป็นทางการ หรือในลักษณะที่ไม่มีนำใจนักกีฬา หรือเป็นการก่อกวน การพยายามใด ๆ โดยมีเจตนาเพื่อบ่อนทำลายการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายของการจับรางวัลอาจเป็นการละเมิดกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง และผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลดังกล่าวในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตสูงสุดตามกฎหมาย ความล้มเหลวในการบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ กฎกติกาอย่างเป็นทางการนี้ของผู้จัดกิจกรรมจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดนั้น ๆ

สำหรับผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในอาร์เจนตินาเท่านั้น: เมื่อเข้าร่วมการจับรางวัล ผู้เข้าร่วมรับประกันและยอมรับว่าตนเข้าใจข้อกำหนดเงื่อนไขตามฉบับภาษาสเปนที่ให้ไว้ในที่นี้ หลังจากการวิเคราะห์และขอคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในอาร์เจนตินาที่เหมาะสมแล้วถึงความหมายทั้งหมดของการเข้าร่วมชิงรางวัล

10. ข้อจำกัดในความรับผิด: เว้นแต่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ฝ่ายที่ได้รับการยกเว้นการรับผิดจะไม่มีภาระผูกพันและไม่รับผิดชอบต่อ: (1) ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเกิดจากผู้เข้าร่วม การพิมพ์ผิดพลาด หรือโดยอุปกรณ์ หรือโปรแกรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ใช้ในการจับรางวัล; (2) ความล้มเหลวทางเทคนิคใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียง การทำงานผิดพลาดการขัดจังหวะ หรือการตัดการเชื่อมต่อในสายโทรศัพท์ หรือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เครือข่าย (3) การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาตของมนุษย์ในส่วนใดส่วนหนึ่งของกระบวนการเข้าร่วมหรือการจับรางวัล (4) ความผิดพลาดทางเทคนิคหรือความผิดพลาดของมนุษย์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในการดำเนินการจับรางวัลหรือการประมวลผลของข้อมูลผู้เข้าร่วมชิงรางวัล (5) จดหมายไปรษณีย์/จดหมายที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สามารถส่งมอบได้ เสียหาย หรือถูกขโมย หรือ (6) การบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน จากการเข้าร่วมการจับรางวัล หรือการรับ หรือการใช้ หรือการใช้รางวัลใด ๆ ในทางที่ผิด หากด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เข้าร่วมได้รับการยืนยันว่าสิทธิการเข้าร่วมชิงรางวัลถูกลบ สูญเสีย ถูกทำลาย หรือได้รับความเสียหายจากความผิดพลาด วิธีการแก้ปัญหาเพียงวิธีเดียวคือให้สิทธิในการเข้าร่วมชิงรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมอีกครั้ง ถ้าเป็นไปได้ หากการจับรางวัลหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ถูกระงับไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ผู้จัดกิจกรรมอาจเลือกสุ่มจับรางวัล ตามด้วยคำถามทดสอบทักษะในเวลาที่จำกัด (ถ้ามี) จากรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมในการชิงรางวัลทั้งหมดที่ส่งเข้ามาจนถึงวันที่ระงับกิจกรรม สำหรับรางวัลใด ๆ หรือทั้งหมดที่มอบให้ในที่นี้ จะมอบรางวัลไม่เกินจำนวนรางวัลที่ได้ระบุไว้ ในกรณีที่มีเหตุการทางการผลิต ทางเทคนิค การทำซีดดิ้ง (seeding) การเขียนโปรแกรม หรือเหตุผลอื่นใดที่ทำให้ปรากฎว่ามี/สามารถรับรางวัลมากกว่าจำนวนรางวัลที่ระบุไว้ในกฎกติกาอย่างเป็นทางการนี้ ผู้จัดกิจกรรมจะสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลเท่าที่จำนวนที่ระบุไว้เท่านั้น โดยการสุ่มจับรางวัล ตามด้วยคำถามทดสอบทักษะในเวลาที่จำกัด (ถ้ามี) ตามสิทธิในการรับรางวัล ที่ยังไม่ได้รับรางวัล ที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด ข้อบังคับนี้ไม่ใช้กับความเสียหายที่เกิดจากความผิดของผู้จัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นโดยการกระทำ ความประมาทเลินเล่อหรือความไม่รอบคอบ การประพฤติปฏิบัติผิด หรือการฉ้อโกง หากฝ่ายที่ได้รับการยกเว้นการรับผิดกระทำการฉ้อโกงหรือในกรณีที่ผู้จัดกิจกรรมทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บ เป็นอันตราย หรือเสียชีวิต

11. ข้อพิพาท: เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการฝ่าฝืนและ/หรือขัดต่อข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ ผู้เข้าร่วมตกลงว่า: (1) ข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง และสาเหตุของการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการจับรางวัลนี้หรือรางวัลที่ได้รับรางวัลใด ๆ จะต้องได้รับการดำเนินการระงับข้อพิพาทเป็นรายบุคคล โดยไม่มีการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแบบกลุ่ม และโดยเฉพาะศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตตะวันออกของรัฐมิชิแกน (แผนกภาคใต้) หรือศาลรัฐมิชิแกนที่เหมาะสมซึ่งตั้งอยู่ในเขตโอกแลนด์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา (2) การเรียกร้องค่าเสียหาย การตัดสิน และค่าชดเชยใด ๆ หรือทั้งหมดจะจำกัดอยู่ที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมการจับรางวัลนี้ แต่ไม่รวมถึงค่าทนายความ; และ (3) ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้เข้าร่วมชิงรางวัลจะไม่ได้รับอนุญาตให้ได้รับรางวัล และผู้เข้าร่วมจะสละสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายในความเสียหายทางอ้อม จากการลงโทษ โดยอุบัติเหตุ และเป็นผลสืบเนื่องจากความเสียหาย และความเสียหายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และสิทธิใด ๆ ที่มีค่าเสียหายเพิ่มเติม เว้นแต่เป็นการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับ ปัญหาและคำถามทั้งหมดที่เกี่ยวกับการกำหนด ความถูกต้อง การตีความ และการบังคับใช้กฎกติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้ หรือสิทธิและหน้าที่ของผู้เข้าร่วมและผู้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจับรางวัลจะต้องอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา โดยไม่มีผลต่อการเลือกกฎหมายหรือความขัดแย้งของหลักกฎหมาย (ไม่ว่าจะเป็นรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา หรือเขตอำนาจศาลอื่นใด) ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ๆ ในรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ส่วนนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายเยอรมนี

สำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในฝรั่งเศสเท่านั้น: ภายใต้กฎหมายของฝรั่งเศส บทบัญญัติที่จำกัดสิทธิของผู้บริโภคในการดำเนินการตามกฎหมายหรือจำกัดมูลค่าความเสียหายที่สามารถเรียกร้องได้นั้น ไม่สามารถบังคับใช้กับผู้เข้าร่วมในฝรั่งเศสได้ ในทำนองเดียวกัน การเลือกใช้กฎหมายข้างต้นจะไม่ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่สามารถเข้าร่วมในการคุ้มครองที่ให้แก่พวกเขาภายใต้บทบัญญัติตามกฎหมายที่บังคับซึ่งไม่สามารถยกเว้นได้

12. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมชิงรางวัล: เมื่อคุณเป็นสมาชิกของ Panel คุณจะให้ข้อมูลบางอย่างแก่ผู้จัดกิจกรรมซึ่งรวมถึงชื่อและที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องของคุณ เพื่อจุดประสงค์นี้ ผู้จัดกิจกรรมจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลของข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณให้ไว้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกใช้ในการจัดการจับรางวัล ติดต่อผู้ได้รับรางวัล และจัดสรรรางวัล และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้จัดกิจกรรม การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำสัญญาระหว่างคุณและผู้จัดกิจกรรมเมื่อเข้าเป็นสมาชิกของ Panel และเข้าร่วมในการจับรางวัล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ตราบเท่าที่คุณเป็นสมาชิกของ Panel หากคุณได้รับเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัล ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับจากคุณจะได้รับการเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็นสำหรับการจัดการจับรางวัล และในช่วงเวลาที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หากเกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจัดเก็บไว้เพื่อใช้ในกรณีที่มีการฟ้องร้องหรือข้อพิพาทตามเวลาของอายุความที่บังคับใช้ หรือตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้ - หลังจากนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบ ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ที่ส่งไปยังผู้จัดกิจกรรมจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งจะให้การป้องกันอย่างเพียงพอสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศที่คุณอาศัยอยู่ไปยังสหรัฐ โดยจะขอความยินยอมจากคุณในการโอนข้อมูลแยกต่างหาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งมา และหากต้องการดูรายชื่อของ Panel ต่าง ๆ โปรดไปที่ http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf ("นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้จัดกิจกรรม"). นโยบายความเป็นส่วนตัวกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณให้ไว้ เพื่อใช้สิทธิ์เหล่านี้ โปรดติดต่อผู้จัดกิจกรรม โดยส่งจดหมายไปที่: "“personal data”, c/o Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, U.S.A., Attn: Legal Department; หรือ privacy@surveysampling.com ตัดสินจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับรางวัลและทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูล โดยทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามคำสั่งของผู้จัดกิจกรรม หากต้องการเรียนรู้ว่าผู้ตัดสินจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจับรางวัลอย่างไร โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ตัดสินที่ http://www.HelloWorld.com/privacy-policy รัฐบาลสหรัฐมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล อาจต้องอยู่ภายใต้การประมวลผลในภายหลังโดยไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมายที่ครอบคลุม (เช่น ภายใต้กฎหมายสหรัฐฯ ผู้จัดกิจกรรม และ/หรือผู้ตัดสินอาจจำเป็นต้องมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานรัฐของสหรัฐฯ ศาล หรือ หน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ)

สำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในอาร์เจนตินา: ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลของอาร์เจนตินาผู้เข้าร่วมที่พำนักอยู่ในอาร์เจนตินาขอรับประกันและรับทราบว่าการเข้าร่วมชิงรางวัล (ก) ผู้เข้าร่วมจะให้การยินยอมที่ไม่ถูกบังคับ และเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูลส่วนตัวที่จะถูกจัดเก็บไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ (ข) ยอมรับและแสดงว่าตนไม่ได้ให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน รวมถึงข้อมูลที่เปิดเผยถึงเชื้อชาติและชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือความคิดทางปรัชญา การเป็นสมาชิกสหภาพและ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพและเรื่องเพศ

สำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในฝรั่งเศส: หากคุณระบุหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถคัดค้านการได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรงได้ตลอดเวลา โดยการลงทะเบียนบนเว็บไซต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย: www.bloctel.gouv.fr คุณมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ในฝรั่งเศส หน่วยงานกำกับดูแลด้านการป้องกันข้อมูลคือ CNIL (www.cnil.fr)

สำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในเยอรมนี: คุณมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ในเยอรมนี สามารถดูรายชื่อหน่วยงานทั้งหมดได้ที่นี่: https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%c3%b6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

สำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในไต้หวัน: ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไต้หวัน

13. การแยกออกจากกันได้: หากการบังคับใช้บทบัญญัติใด ๆ ในกฎกติกาอย่างเป็นทางการต่อข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ใด ๆ ถือว่าไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ไม่ว่าโดยเหตุผลใด โดยศาล อนุญาโตตุลาการ หรือศาลอื่น ๆ ที่มีอำนาจพิจารณาตัดสินคดี ทางผู้จัดกิจกรรมและผู้ตัดสินต้องตกลงกันอย่างเป็นเอกฉันท์ในการเปลี่ยนบทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องและ/หรือไม่มีผลบังคับใช้ดังกล่าว ด้วยบทบัญญัติที่ถูกต้อง ซึ่งต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจที่ตั้งใจไว้โดยทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของคู่สัญญาทั้งหมด ซึ่งมีผลบังคับใช้ในกรณีมีช่องว่างในกฎกติกาอย่างเป็นทางเหล่านี้.

14.  รายชื่อผู้ได้รับรางวัล: สำหรับรายชื่อได้รับรางวัล โปรดเยี่ยมชมได้ที่ http://bit.ly/2HnFFlZ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจะประกาศหลังจากทำการยืนยันผู้ได้รับรางวัลเสร็จสมบูรณ์

สำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นเท่านั้น: ภายใต้กฎหมายของญี่ปุ่น บทบัญญัติที่จำกัดสิทธิของผู้บริโภคในการดำเนินการตามกฎหมายหรือจำกัดมูลค่าความเสียหายที่สามารถเรียกร้องได้นั้น ซึ่งเกิดจากความประมาทเลินเล่อโดยเจตนาหรือโดยรวมของผู้จัดกิจกรรม ถือเป็นโมฆะ บทบัญญัติดังกล่าวจึงไม่มีผลบังคับต่อผู้เข้าร่วมในญี่ปุ่น

หากต้องการสำเนาของกฎกติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้ โปรดส่งคำขอของคุณไปยัง "2018-2019 Survey Sampling International Prize Draw" ที่ privacy@surveysampling.com คำขอต้องได้รับไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

© 2018 HelloWorld, Inc. สงวนลิขสิทธิ์
© 2018 Survey Sampling International, LLC. สงวนลิขสิทธิ์