การจับรางวัลโดย Survey Sampling International
หลักเกณฑ์ไม่ต้องซื้อสินค้าใด ๆ การจัดซื้อสินค้าหรือชำระเงินใด ๆ ไม่ได้เป็นการเพิ่มโอกาสในการรับรางวัล

 

1. เกณฑ์คุณสมบัติ: การจับรางวัลของ Survey Sampling International ("การจับรางวัล") เปิดให้กับผู้ที่มีสิทธิ์พำนักตามกฎหมายในอาร์เจนตินา เบลเยี่ยม จีนแผ่นดินใหญ่ ฝรั่งเศส เยอรมันนี อินเดีย ญี่ปุ่น เม็กซิโก นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน ไทย และสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นสมาชิกลงทะเบียนของ Survey Sampling International (“SSI”) Panel (ซึ่งมีระบุไว้ดังต่อไปนี้) หรือเป็นสมาชิกในสังกัดที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลโดย SSI ในประเทศที่ตเองพำนัก โดยมีอายุตามที่กำหนดสำหรับสังกัดของตน เพื่อเข้าร่วมชิงรางวัล สมาชิกจะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะในประเทศที่ตนเองพำนัก ไม่เช่นนั้นจะต้องมีการรับรางวัลโดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองของสมาชิก พนักงานของ Survey Sampling International, LLC HelloWorld, Inc. และบริษัทแม่ บริษัทลูกหรือหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการและตัวแทน รวมทั้งครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้ การชิงรางวัลนี้อยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และจะถือเป็นโมฆะหากมีข้อห้ามระบุไว้ การเข้าร่วมโครงการจะถือว่าผู้เข้าร่วมให้ความยินยอมแบบไม่มีเงื่อนไขภายใต้หลักเกณฑ์และข้อวินิจฉัยของผู้ให้การสนับสนุน (ตามที่ระบุไว้นี้) และผู้ดูแล (ตามที่ระบุไว้นี้) โดยถือเป็นเด็ดขาดและมีผลผูกพันในทุกกรณีที่เกี่ยวกับการชิงรางวัล การรับรางวัลจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้นี้อย่างครบถ้วน

2. ผู้สนับสนุน: Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484 U.S.A. ผู้ดูแล: HelloWorld, Inc., 3000 Town Center, Suite 2100, Southfield, MI 48075, U.S.A.

3. กรอบเวลา: การจับรางวัลจะเริ่มขึ้นในเวลา 00:01 Greenwich Mean Time ("GMT") วันที่ 1 กรกฎาคม 2017 สิ้นสุดเวลา 23:59 GMT วันที่ 30 มิถุนายน 2018 ("ระยะเวลาโปรโมชั่น") การจับรางวัลจะแบ่งออกเป็นสี่ (4) ช่วง ("ช่วงการเข้าร่วมโครงการ") ตามที่ระบุในแผนผังด้านล่าง:

 

ช่วงการเข้าร่วมโครงการ

เริ่ม 00:01 GMT

สิ้นสุด 23:59 GMT

วันที่จับรางวัล

 1

 1 กรกฎาคม 2017

 30 กันยายน 2017

12 ตุลาคม 2017

 2

 1 ตุลาคม 2017

 31 ธันวาคม 2017

 12 มกราคม 2018

 3

1 มกราคม 2018

 31 มีนาคม 2018

 11 เมษายน 2018

 4

1 เมษายน 2018

 30 มิถุนายน 2018

 11 กรกฎาคม 2018

คอมพิวเตอร์ของผู้สนับสนุนโครงการจะใช้เป็นอุปกรณ์ในการกำหนดเวลาจับรางวัล

 

4. การเข้าร่วมโครงการ:

  1. เขาเป็นสมาชิก  ผู้สนับสนุนจะรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่เข้าร่วมโครงการในเว็บไซต์ที่จัดทำไว้เฉพาะสำหรับแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภค ("ไซต์") เข้าร่วมชิงรางวัลโดยคุณจะต้องเป็นสมาชิกของไซต์  เข้าไปยังรายการไซต์โครงการหรือไซต์อื่น ๆ ในพื้นที่ของคุณได้จาก http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf คุณอาจเป็นสมาชิกไซต์อยู่แล้ว หรืออาจลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกไซต์ฟรีระหว่างระยะเวลาจัดโปรโมชั่น การลงทะเบียนไม่ได้เป็นการมอบสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ แต่คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมแบบสำรวจได้หากไม่ลงทะเบียนกับไซต์
  2. เข้าร่วมตอบแบบสำรวจ  ระหว่างระยะเวลาโปรโมชั่น ผู้สนับสนุนจะเชิญชวนสมาชิกในไซต์ให้เข้าร่วมทำแบบสำรวจเพื่อขอความเห็นสำหรับคำถามในแบบสำรวจ  หลังจากทำแบบสำรวจเสร็จสิ้น คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลหนึ่ง (1) สิทธิ์ภายในระยะเวลาเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ระบุในข้อ 3) ตามเวลาและวันที่ที่คุณเข้าร่วมโครงการ หากคุณไม่สามารถทำแบบสำรวจเนื่องจากได้รับแจ้ง "ถูกคัดออก (screened out)" หลังจากพยายามทำแบบสำรวจ หรือได้รับแจ้ง "โควต้าเต็ม (quota full)" ขณะพยายามทำแบบสำรวจ คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลหนึ่ง (1) สิทธิ์ตามวันที่และเวลาที่คุณพยายามทำแบบสำรวจเช่นกัน สิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลจะพิจารณาจากประเทศที่พำนักของสมาชิกไซต์ ตามที่ระบุในข้อ 6 ด้านล่าง
  1. แลกคะแนน  ผู้สนับสนุนมีการจัดโครงการรางวัลตอบแทนสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกไซต์  ดูรายละเอียดโครงการรางวัลตอบแทนได้ที่ http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf ภายใต้เงื่อนไขโครงการรางวัลตอบแทน บุคคลสามารถสะสมคะแนนได้เมื่อทำแบบสำรวจเสร็จสิ้น  จากนั้นสามารถใช้คะแนนเพื่อแลกเป็นสิ่งของต่าง ๆ  อีกวิธีคือการ "แลก" เป็นสิทธิ์เข้าร่วมโครงการชิงรางวัล  แลกคะแนนเป็นสิทธิ์เข้าร่วมโครงการชิงรางวัลโดยล็อกอินไปยังบัญชีผู้ใช้ประจำไซต์ แล้วคลิกที่ลิงค์ "Claim Rewards" เลือกตัวเลือก Prize Draw เพื่อดูจำนวนคะแนนที่ต้องใช้เพื่อแลกหนึ่ง (1) สิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการชิงรางวัล  หลังจากเลือกรายการเสร็จสิ้น คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลหนึ่ง (1) สิทธิ์ภายในระยะเวลาเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องตามวันที่และเวลาที่คุณทำการเลือกรายการ

 

ข้อจำกัดในการเข้าร่วมโครงการ  ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแต่ละรายจะต้องมีอีเมลแอดเดรสของตนเองแยกจากอีเมลแอดเดรสของผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติรายอื่น การขอสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโดยใช้อีเมลแอดเดรส ข้อมูลระบุตัวตน การลงทะเบียนหรือการล็อกอินแยกรายการหรือวิธีการอื่นใดจะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเสียสิทธิ์ทั้งหมด และอาจถูกดำเนินมาตรการลงโทษภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของไซต์  การใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเข้าร่วมการชิงรางวัลถือเป็นความผิดและจะถูกตัดสิทธิ์ การใช้สิทธิ์เข้าร่วมอื่น ๆ ทั้งหมดที่จัดส่งหรือได้รับผ่านระบบอัตโนมัติจะถูกตัดสิทธิ์ด้วยเช่นกัน ผู้สนับสนุนหรือผู้ดูแลไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อข้อมูลที่สูญหาย ล่าช้า ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง เข้าใจยากหรือทำให้เข้าใจผิดพลาดที่ทำให้เสียสิทธิ์หรือเป็นโมฆะ ในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้งเนื่องจากข้อมูลระบุตัวตนของผู้เข้าร่วมโครงการใด ๆ เจ้าของบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต (ที่ระบุไว้นี้) สำหรับอีเมลแอดเดรสที่ใช้โดย หรือที่เชื่อมโยงกับผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจะถือเป็นผู้มีสิทธิ์โดยชอบ "เจ้าของบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต" คือบุคคลทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรอีเมลแอดเดรสโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการออนไลน์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่รับผิดชอบในการจัดสรรอีเมลแอดเดรสสำหัรบโดเมนตามที่อยู่ที่มีการจัดส่ง ผู้ชนะอาจต้องแสดงหลักฐานยืนยันว่าเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต 

5. การจับรางวัลและการตรวจสอบผู้ได้รับรางวัล: ผู้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑ์ทั้งหมดที่ระบุไว้นี้ ผู้ดูแลซึ่งเป็นหน่วยงานตัดสินอิสระจะทำการสุ่มจับรางวัลผู้ชนะหนึ่ง (1) รายจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติซึ่งเป็นผู้พำนักในประเทศแต่ละประเทศในช่วงระยะเวลาเข้าร่วมโครงการตามวันที่ที่ระบุในข้อ 3 ข้างต้น การจับรางวัลแต่ละครั้งจะมีขึ้นที่สำนักงานของผู้ดูแลตามที่อยู่ที่ระบุข้างต้น ในเวลาประมาณ 17:00 GMT ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่จะไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปยังการจับรางวัลครั้งถัดไปได้ ผู้ชนะจะได้รับแจ้งผลการจับรางวัลทางอีเมลในวันที่หลังจากการจับรางวัล ผู้ได้รับรางวัลแต่ละรายจะต้องลงชื่อและส่งคืนเอกสารกำกับสำหรับผู้รับรางวัล (ยกเว้นมีข้อห้าม) ตามที่ผู้สนับสนุนกำหนดเพื่อยืนยันคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการ ให้สิทธิ์ในการเผยแพร่ภายใต้ข้อจำกัด และให้สิทธิ์แก่ผู้สนับสนุนและผู้ดูแลในการงดเว้นความรับผิดใด ๆ หรือเหตุใด ๆ ตามที่ผู้สนับสนุนโครงการเห็นสมควร หากผู้ชนะเป็นผู้เยาว์ในประเทศที่ตนเองพำนัก พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้องกรอกเอกสารกำกับสำหรับผู้ได้รับรางวัลแทน นอกจากนี้ ผู้ได้รับรางวัลจากเบลเยี่ยม อินเดียและสิงคโปร์จะต้องตอบคำถามให้ถูกต้องในเวลาที่จำกัดสำหรับการทดสอบทักษะ ส่วนผู้รับรางวัลในอาร์เจนติน่าจะต้องตอบคำถามด้านวัฒนธรรมให้ถูกต้องจึงจะสามารถรับรางวัล  หากต้องมีเอกสารกำกับใด ๆ ให้ส่งเอกสารให้แก่ผู้สนับสนุนหรือผู้ดูแลภายในกรอบเวลาที่ระบุในข้อมูลแจ้งการรับรางวัลครั้งแรก ไม่เช่นนั้นจะต้องว่าผู้รับรางวัลสละสิทธิ์ในรางวัลดังกล่าว หากไม่สามารถติดต่อผู้รับรางวัล ไม่ยอมลงนามหรือส่งคืนเอกสารกำกับที่กำหนด หรือตอบคำถามทดสอบด้านทักษะหรือวัฒนธรรมไม่ถูกต้อง (แล้วแต่กรณี) หรือหากรางวัลที่จัดส่งถูกตีกลับ จะถือว่าผู้รับรางวัลสละสิทธิ์ทั้งหมดเกี่ยวกับรางวัลดังกล่าว การรับรางวัลจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้นี้ ในกรณีที่ผู้รับรางวัลถูกตัดสิทธิ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้ดูแลจะมอบรางวัลให้แก่ผู้รับรางวัลรายอื่นหลังจากมีการสุ่มจับรางวัลในกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดที่เหลือจากประเทศที่เกี่ยวข้อง จะมีการจับรางวัลเพิ่มเติมได้อีกเพียงสาม (3) ครั้งเท่านั้น หลังจากนี้จะไม่มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ใด การมอบรางวัลจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเวลาประมาณสิบ (10) ถึงสิบสอง (12) สัปดาห์หลังจากมีการตรวจสอบผู้รับรางวัล รางวัลที่ไม่ได้มอบให้แก่บุคคลใดจะไม่ถูกนำไปรวมกับรางวัลอื่น หรือยกยอดไปยังระยะเวลาเข้าร่วมโครงการถัดไป

6. รางวัล:

รางวัลในอาร์เจนตินา: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับอาร์เจนติน่า (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ): 3,750 ARS.  มูลค่ารวมของรางวัลในอาร์เจนตินา: 15,000 ARS.

รางวัลในเบลเยี่ยม: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับเบลเยี่ยม (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ): €1,000.  มูลค่ารวมของรางวัลในเบลเยี่ยม: €4,000.

รางวัลในจีน: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับจีน (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ): ¥5,000. มูลค่ารวมของรางวัลในจีน: ¥20,000

รางวัลในฝรั่งเศส: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับฝรั่งเศส (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ): €2,000.  มูลค่ารวมของรางวัลในฝรั่งเศส: €8,000.

รางวัลในเยอรมันนี: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับเยอรมันนี (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ): €2,000.  มูลค่ารวมของรางวัลในเยอรมันนี: €8,000.

รางวัลในอินเดีย: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับอินเดีย (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ): 25,000 INR.  มูลค่ารวมของรางวัลในอินเดีย: 100,000 INR.

รางวัลในญี่ปุ่น: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับญี่ปุ่น (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ):  ¥62,500. มูลค่ารวมของรางวัลในญี่ปุ่น: ¥250,000.

รางวัลในเม็กซิโก: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับเม็กซิโก (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ): 12,500 MXN  มูลค่ารวมของรางวัลในเม็กซิโก: 50,000 MXN

รางวัลในนิวซีแลนด์: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับนิวซีแลนด์ (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ): NZ$2,000 มูลค่ารวมของรางวัล: NZ$8,000

รางวัลในสิงคโปร์: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับสิงคโปร์ (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ): $1,250 SGD มูลค่ารวมของรางวัลในสิงคโปร์: $5,000 SGD

รางวัลในเกาหลีใต้: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับเกาหลีใต้ (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ): $1,250 USD  มูลค่ารวมของรางวัลในเกาหลีใต้: $5,000 USD

รางวัลในสวิตเซอร์แลนด์: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ): 1,250 CHF  มูลค่ารวมของรางวัลในสวิตเซอร์แลนด์: 5,000 CHF

รางวัลในไต้หวัน: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับไต้หวัน (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ): $1,250 USD มูลค่ารวมของรางวัลในไต้หวัน: $5,000 USD

รางวัลในไทย: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับไทย (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ): 18,750 บาท  มูลค่ารวมของรางวัลในไทย: 75,000 บาท

รางวัลในสหราชอาณาจักร: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับสหราชอาณาจักร (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ): £5,000 GBP มูลค่ารวมของรางวัลในสหราชอาณาจักร: £20,000 GBP

สำหรับรางวัลทั้งหมด: รางวัลจะมอบให้เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าด้วยสกุลเงินที่ได้ระบุเอาไว้ ผู้รับรางวัลอาจต้องเปิดบัญชีรับโอนเงินตามที่ผู้สนับสนุนโครงการแนะนำเพื่อรับรางวัล รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือแทนที่ได้ ยกเว้นหากได้รับอนุญาตภายใต้ดุลพินิจของผู้สนับสนุนโครงการ ผู้สนับสนุนโครงการมีสิทธิ์ในการแทนที่รางวัลเป็นรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่าหากรางวัลที่แจ้งไม่สามารถจัดหาให้ได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้สนับสนุนหรือผู้ดูแลโครงการไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญหาย ขโมยหรือจัดสรรรางวัลผิดพลาด ผู้รับรางวัลมีจะต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสำหรับการรับและ/หรือการใช้รางวัลดังกล่าว ผู้สนับสนุนโครงการมีสิทธิ์ในการเพิกถอนรางวัลบางส่วนที่จะจัดให้เพื่อชำระภาษีให้แก่หน่วยงานทางภาษี โอกาสในการรับรางวัลจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ได้รับจากสมาชิกไซต์ที่พำนักในประเทศที่กำหนดระหว่างระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ ข้อจำกัด: หนึ่ง (1) รางวัลต่อราย ต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

7. การไม่เรียกร้อง: ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ในการเข้าร่วมชิงรางวัลนี้ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละรายจะไม่เรียกร้องใด ๆ ต่อผู้สนับสนุน ผู้ดูแลโครงการและหน่วยงานในเครือ ในสังกัด ซัพพลายเออร์ ผู้จัดจำหน่าย บริษัทโฆษณา/จัดโปรโมชั่นหรือผู้จัดหารางวัล และบริษัทแม่ สำนักงานปฏิบัติการ ผู้บริหาร กรรมการพนักงานและผู้แทน (เรียกรวมเป็น "ผู้ที่ได้รับการยกเว้น") หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อเป็นการเรียกร้องกรณีเกิดการบาดเจ็บ ความเสียหายหรือสูญเสียต่อทรัพย์สินเนื่องจากการเข้าร่วมชิงรางวัลหรือการรับหรือใช้งาน หรือใช้รางวัลผิดวัตถุประสงค์ เงื่อนไขในข้อนี้ไม่มีผลกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความจงใจของผู้ได้รับการยกเว้นหรือการเลินเล่อ หรือในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการยกเว้นเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขึ้น

8. การเผยแพร่: เมื่อได้รับรางวัลจากการจับรางวัลจะถือว่าผู้รับรางวัลให้ความยินยอมแก่ผู้สนับสนุนโครงการและ/หรือตัวแทนในการใช้ชื่อ ภาพเหมือน ภาพถ่าย เสียง ความเห็นและ/หรือชื่อเมือง/หมู่บ้านและรัฐ/พื้นที่/ประเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการจับรางวัลผ่านสื่อต่าง ๆ ทั่วโลกโดยไม่ต้องจ่ายเงินหรือพิจารณาเงื่อนไขหรือต้องแจ้งให้ทราบและ/หรือขอความยินยอมใด ๆ ยกเว้นมีระบุไว้เป็นอย่างอื่น

เฉพาะผู้ที่พำนักในฝรั่งเศสและเบลเยี่ยม: ผู้รับรางวัลในฝรั่งเศสและเบลเยี่ยมจะได้รับหนังสือให้ความยินยอม/อนุญาตการเผยแพร่ในการใช้ชื่อ ภาพเหมือน ชื่อเมืองที่พักและภาพถ่ายของตนเพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ เพิ่มเติม การปฏิเสธให้ความยินยอมดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์แก่ผู้รับรางวัลในฝรั่งเศสในการรับรางวัล

9. เงื่อนไขทั่วไป: ผู้สนับสนุนโครงการสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ระงับและ/หรือแก้ไขรายละเอียดการจับรางวัลหรือส่วนหนึ่งส่วนใด หากพบว่ามีการหลอกลวง ข้อผิดพลาดด้านเทคนิค ข้อผิดพลาดของบุคคลหรือปัจจัยอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องหรือการดำเนินการที่เหมาะสมในการจับรางวัลภายใต้ดุลพินิจของผู้สนับสนุนโครงการ ในกรณีดังกล่าวผู้สนับสนุนโครงการอาจจัดให้มีการสุ่มรางวัลจากผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจนถึงวันที่สิ้นสุดข้อเสนอรางวัลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้สนับสนุนโครงการสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลพินิจที่เหมาะสมในการตัดสิทธิ์บุคคลใด ๆ ที่พบว่ามีการแทรกแซงกระบวนการเข้าร่วมโครงการหรือการจับรางวัล หรือทำการละเมิดหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ขาดความเป็นธรรมหรือเป็นการก่อกวน การดำเนินการโดยบุคคลใดเพื่อขัดขวางการจับรางวัลตามกระบวนการอาจถือเป็นการละเมิดในทางอาญาและในทางแพ่ง และหากมีการดำเนินการดังกล่าวขึ้น ผู้สนับสนุนโครงการสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องความเสียหายจากบุคคลดังกล่าวตอบขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายให้อนุญาต หากผู้สนับสนุนโครงการไม่สามารถบังคับใช้เงื่อนไขตามหลักเกณฑ์โคตรงการ กรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นการงดเว้นเงื่อนไขดังกล่าวแต่อย่างใด 

10. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายไม่อนุญาต ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนของ: (1) ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือแม่นยำทั้งที่เกิดจากผู้เข้าร่วมโครงการ ข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือเนื่องจากอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องหรือที่ใช้เพื่อการจับรางวัล (2) ข้อผิดพลาดทางเทคนิคใด ๆ รวมทั้งการทำงานผิดพลาด ความไม่ต่อเนื่องหรือการขาดการเชื่อมต่อของสายโทรศัพท์หรือฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เครือข่าย (3) การแทรกแซงของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตในกระบวนการเข้าร่วมโครงการหรือจับรางวัล (4) ข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือจากบุคคลที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการจับรางวัล หรือการประมวลผลข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (5) การส่งไปรษณีย์/จดหมายล่าช้า สูญหาย ไม่ถึงปลายทาง ที่เสียหายหรือถูกขโมย หรือ (6) การบาดเจ็บหรือความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งอาจมีสาเหตุทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วนจากการเข้าร่วมโครงการของผู้เข้าร่วมการจับรางวัล หรือในการรับหรือใช้หรือใช้งานรางวัลผิดวัตถุประสงค์ หากมีสาเหตุใด ๆ ที่พบว่าการเข้าร่วมโครงการของผู้เข้าร่วมถูกลบข้อมูลโดยความผิดพลาด มีการสูญหายหรือถูกทำลายหรือทำให้ผิดสภาพ แนวทางแก้ไขของผู้เข้าร่วมโครงการคือการเข้าร่วมโครงการใหม่อีกครั้งหากสามารถทำได้ หากการจับรางวัล หรือบางส่วนในการดำเนินการมีการยุติลงไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้สนับสนุนโครงการอาจจัดให้มีการสุ่มรางวัลจากผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจนถึงวันที่สิ้นสุดข้อเสนอรางวัลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะไม่มีการมอบรางวัลให้เกินกว่าจำนวนรางวัลที่แจ้งไว้ ในกรณ๊ที่การผลิต มาตรการด้านเทคนิค การเขียนโปรแกรมหรือสาเหตุอื่นใดทำให้มีรางวัลเกินกว่าที่แจ้งไว้ในหลักเกณฑ์ชุดนี้ และ/หรือมีการอ้างสิทธิ์อื่นใด ผู้สนับสนุนโครงการสงวนสิทธิ์ในการจัดรางวัลตามจำนวนที่แจ้งผ่านการสุ่มจับรางวัลสำหรับการเรียกร้องสิทธิ์ถูกต้องและสมควรซึ่งยังไม่ได้รับมอบรางวัล เงื่อนไขในข้อนี้ไม่มีผลกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความจงใจของผู้สนับสนุนโครงการหรือการเลินเล่อ หรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนโครงการเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขึ้น

11. ข้อโต้แย้ง: ยกเว้นมีข้อห้าม ผู้เข้าร่วมโครงการยอมรับว่า: (1) ข้อโต้แย้ง การอ้างสิทธิ์และการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการจับรางวัล หรือเกี่ยวกับรางวัลที่มอบให้ไม่มีการหาข้อยุติแยกเป็นกรณีโดยไม่มีการฟ้องร้องใด ๆ หรือให้อยู่ภายใต้ศาลสหรัฐฯ ประจำเขตพื้นที่ตะวันออกของมิชิแกน (Southern Division) หรือศาลที่เกี่ยวข้องของรัฐมิชิแกนในเขตโอ๊คแลนด์ รัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐฯ (2) การอ้างสิทธิ์ ข้อวินิจฉัยและการสั่งจ่ายใด ๆ ให้จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงสำหรับการจับรางวัลนี้โดยไม่รวมค่าทนายและ (3) ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถรับรางวัลเนื่องจากรวมทั้งจะไม่เรียกร้องใด ในส่วนของความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายอันมีบทลงโทษ ความเสียหายจากอุบัติการณ์และความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่องหรือความเสียหายอื่นใด นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง รวมทั้งการเรียกร้องสิทธิ์ใด ในการทบต้นความเสียหายหรือเพิ่มมูลค่าความเสียหาย  ปัญหาและข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับโครงสร้าง ความถูกต้อง การตีความและบังคับใช้หลักเกณฑ์โครงการเหล่านี้ หรือสิทธิ์และข้อผูกมัดของผู้เข้าร่วมโครงการและผู้สนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการจับรางวัลให้อยู่ภายใต้หรือยึดตามกฎหมายของรัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐฯ ยกเว้นในส่วนของเงื่อนไขทางกฎหมายอื่นที่มีข้อขัดแย้งกัน (ไม่ว่าจะของรัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐฯ หรือเขตพื้นที่อื่น) ซึ่งจะทำให้การปรับใช้กฎหมายของเขตพื้นที่อื่นมีผลกับรัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐฯ

12. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการ: หากคุณเป็นสมาชิกแล้ว คุณจะต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลบางประการต่อผู้สนับสนุนโครงการ รวมทั้งชื่อและอีเมลแอดเดรสที่ใช้งานได้จริง  ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่จัดส่งให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สนับสนุนโครงการ โดยการเป็นสมาชิก คุณรับทราบและยอมรับว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกส่งไปยังสหรัฐอเมริกาและการประมวลผลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสำรองข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล) รวมทั้งการใช้งานในการดำเนินการจับรางวัล ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกใช้เพื่อติดต่อกับผู้ชนะและจัดส่งของรางวัล ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกและลิงค์นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf  ตามที่มีผลบังคับใช้กับนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้สนับสนุน ข้อมูลที่จำกัดบางอย่างของผู้ชนะจะถูกโอนย้ายไปให้ผู้ดูแลระบบ (นโยบายความเป็นส่วนตัวมีอยู่ที่ http://www.HelloWorld.com/privacy-policy) เพื่อจุดประสงค์ของการดำเนินการจับรางวัล  ผู้สนับสนุนเป็นคนควบคุมเซิร์ฟเวอร์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกจัดเก็บเอาไว้ ผู้ควบคุมข้อมูและผู้รับข้อมูลคือผู้สนับสนุนโครงการและผู้ดูแลระบบตามลำดับ ผู้ดูแลระบบจะได้รับเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ชนะเท่านั้น รัฐบาลสหรัฐ ฯ  จะรักษาสิทธิในการเข้าใช้และข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้การประมวลผลโดยไม่มีกฎหมายควบคุม (เช่น ผู้สนับสนุนและ/หรือผู้ดูแลระบบที่กำหนดซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายสหรัฐ เพื่อแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม เช่น หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐ ฯ) คุณอาจจะได้สิทธิ์ในการเข้าถึงเพื่อ การแก้ไข การลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสิทธิ์ในการตั้งค่าเพื่อการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ในการโต้แย้งการจัดเก็บข้อมูลในบางกรณี ใช้สิทธิ์ดังกล่าวโดยส่งหนังสือแจ้งถึง: “Personal Information”, c/o Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, U.S.A., Attn: ฝ่ายกฎหมาย หรือติดต่อผ่าน privacy@surveysampling.com

สำหรับผู้พำนักในอาร์เจนตินา: ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายปกป้องข้อมูลของอาร์เจนติน่า

สำหรับผู้พำนักในอาร์เบลเยี่ยม: ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายปกป้องข้อมูลของเบลเยี่ยม

13. การเป็นโมฆะบางส่วน: หากการใช้ข้อกำหนดใดของกฎระเบียบอย่างเป็นทางการเหล่านี้กับข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ใดเป็นการเฉพาะถือว่าเป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้โดยศาล คณะอนุญาโตตุลาการ หรือบัลลังก์พิพากษาอื่น ๆ ของเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจตัดสินไม่ว่าด้วยเหตุผลใด คุณ ผู้สนับสนุน และผู้บริหารจะต้องตกลงอย่าเป็นเอกฉันท์เพื่อแทนที่ข้อกำหนดที่เป็นโมฆะและ/หรือที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยข้อกำหนดที่สมบูรณ์ตามกฎหมายที่สามารถบรรลุจุดประสงค์ทางเศรษฐกิจของทุกฝ่ายได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของคู่สัญญาทุกฝ่าย  จะบังคับใช้ในกรณีที่มีช่องว่างในหลักเกณฑ์เหล่านี้

14.  รายชื่อผู้รับรางวัล: ดูรายชื่อผู้รับรางวัลได้ที่ http://bit.ly/2mE0Nqn รายชื่อผู้รับรางวัลจะมีแจ้งไว้หลังจากยืนยันตัวผู้รับรางวัลเสร็จสิ้น

ขอรับสำเนาหลักเกณฑ์โครงการโดยส่งคำขอไปที่ "2017-2018 Survey Sampling International Prize Draw" อีเมล privacy@surveysampling.com จะต้องได้รับคำร้องไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2018 เฉพาะสำหรับผู้พำนักในฝรั่งเศส: ภายใต้กฎหมายฝรั่งเศส เงื่อนไขจำกัดสิทธิของผู้บริโภคในการดำเนินคดีหรือจำกัดความเสียหายที่เรียกร้องให้ถือเป็นการละเมิด เงื่อนไขดังกล่าวจึงไม่มีผลกับผู้เข้าร่วมโครงการจากฝรั่งเศส

© 2017 HelloWorld, Inc.  สงวนลิขสิทธิ์
© 2017 Survey Sampling International, LLC.  สงวนลิขสิทธิ์