นโยบายความเป็นส่วนตัวของ SSI

มีผลบังคับใช้: September 13, 2016

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: September 13, 2016
 

บริษัท Survey Sampling International LLC และบริษัทแม่ บริษัทสาขา และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “SSI”) นำเสนอโซลูชันด้านการสุ่มตัวอย่างและเทคโนโลยีสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคและผู้ตอบคำถามระหว่างธุรกิจถึงธุรกิจผ่านทางอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ (ทั้งโทรศัพท์บ้านและระบบไร้สาย/เคลื่อนที่) ไปรษณีย์ และระเบียบวิธีแบบหลายโหมด SSI ให้บริการแก่ธุรกิจที่หวังผลกำไรและที่ไม่หวังผลกำไร มหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐและกระทรวงต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กล่าวถึงการรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ (“PII”) และข้อมูลอื่น ๆ โดย SSI ที่เกี่ยวข้องกับบริการของ SSI (ดังคำจำกัดความที่ระบุไว้ในที่นี้) บริการของ SSI ช่วยให้คุณมีโอกาสต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าร่วมใน Panel การเข้าร่วมในการสำรวจที่บริหารจัดการโดย SSI หรือบุคคลที่สาม (ไม่ว่าจะในฐานะสมาชิกของ Panel หรือสมาชิกประเภทอื่น) การใช้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Panel และการรับและการแลกรับของรางวัลและรางวัลจูงใจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเข้าร่วมรายการชิงโชคที่มอบให้สำหรับการเป็นสมาชิกของ Panel และ/หรือการตอบแบบสำรวจจนเสร็จสมบูรณ์ (รวมเรียกว่า “บริการ”) การสำรวจที่บริหารจัดการโดยบุคคลที่สามและข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้หลังจากนั้นไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การลงทะเบียนกับ การใช้งาน และการเข้าถึงบริการของ SSI อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของ SSI (http://www.yourvoice.co.th/th-TH/policies/terms/general) การใช้บริการของ SSI ของคุณนั้นเป็นความสมัครใจอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การประมวลผลข้อมูล PII ของคุณของ SSI ที่เกี่ยวกับบริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นกับความยินยอมของคุณ SSI พยายามทำให้แนวทางปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ประมวลกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ รวมถึงมาตรฐานของตลาดที่เกี่ยวข้องและสมาคมการวิจัยเชิงสำรวจความคิดเห็นซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ CASRO และ ESOMAR เพื่อความกระจ่าง กล่าวได้ว่า นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บังคับใช้กับกลุ่มการวิจัยเชิงสำรวจทุกกลุ่มของ SSI ยกเว้นสำหรับ Panel ที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหาก ในกรณีส่วนใหญ่ SSI ไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนการสำรวจ และผู้สนับสนุนการสำรวจจะมีสิทธิ์เป็นเจ้าของแบบสอบถามที่ใช้ในการสำรวจ รวมถึงผลการสำรวจหรือข้อมูลการสำรวจ การอ้างอิงถึง “SSI” ทั้งหมดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะรวมถึง SSI และบริษัทแม่ บริษัทสาขา และบริษัทในเครือ การอ้างอิงทั้งหมดถึง “เรา” หรือ “ของเรา” นั้นหมายถึง SSI

ข้อมูล PII ทั้งหมดจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่เซิร์ฟเวอร์ของ SSI ตั้งอยู่ หากคุณพำนักอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกถ่ายโอนและส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และด้วยการตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณยิมยอมให้ SSI ถ่ายโอนและส่งข้อมูลของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา SSI ปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว (Safe Harbor Framework) ของสหรัฐอเมริกา (“US”) - สหภาพยุโรป (“EU”) และโครงสร้างการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของสหรัฐอเมริกา - สวิตเซอร์แลนด์ ดังที่กำหนดไว้โดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้งาน และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศสมาชิก EU และสวิตเซอร์แลนด์ SSI ได้รับรองว่าทางบริษัทฯ

 

ปฏิบัติตามหลักการของนโยบายความเป็นส่วนตัว Safe Harbor ในเรื่องการแจ้ง ทางเลือก การส่งต่อ การรักษาความปลอดภัย ความสมบูรณ์ของข้อมูล การเข้าถึง และการบังคับใช้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Safe Harbor และดูหน้าเว็บการรับรองของ SSI โปรดไปที่http://www.export.gov/safeharbor/

 

เพื่อจุดประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คำว่า “PII” จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ (รวมถึงโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ) ที่อยู่อีเมล วันเดือนปีของคุณ หมายเลขประจำตัวเฉพาะที่เรากำหนดให้กับคุณ (แยกกันเรียกว่า “UID” และรวมเรียกว่า “UIDs”) รางวัล รางวัลลอยัลตี้ หรือหมายเลขบัญชีรางวัลจูงใจและข้อมูลที่อ่อนไหว (ดังคำจำกัดความที่ระบุไว้ในที่นี้)

 

ข้อมูลใดบ้างที่ SSI เก็บรวบรวม, ข้อมูล PII ถูกเก็บรวบรวมอย่างไร และข้อมูลนี้ถูกนำไปใช้อย่างไร

 

1. ข้อมูลที่คุณส่งมา

SSI เก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกของ Panel ในระหว่างขั้นตอนการทะเบียนกับ Panel และหลังจากนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะในระหว่างการเข้าร่วมตอบแบบสำรวจ และที่เกี่ยวข้องกับการรับและการแลกของรางวัลและรางวัลจูงใจ เมื่อคุณลงชื่อเข้าร่วมใน Panel เราจะขอข้อมูล PII และข้อมูลทางประชากรศาสตร์บางอย่างจากคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ (รวมถึงโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือโทรศัพท์ของธุรกิจ) ที่อยู่อีเมล วันเดือนปีเกิด อาชีพ/การศึกษา และข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติและเพศของคุณ นอกเหนือจากการจัดเก็บข้อมูล PII ที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนและหลังจากนั้น คุณอาจได้รับการร้องขอให้ระบุหรือเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนไหวโดยความสมัครใจ "ข้อมูลที่อ่อนไหว"หมายถึง ข้อมูล PII ที่เปิดเผยหรือระบุถึงสถานะสุขภาพ รสนิยมทางเพศหรือชีวิตทางเพศ ความเห็น/มุมมองทางการเมือง เชื้อชาติ/ชาติกำเนิด ความเชื่อทางศาสนาและหลักปรัชญา และการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลที่อ่อนไหวจะถูกใช้เพื่อระบุโอกาสการตอบแบบสำรวจที่เหมาะสำหรับคุณ เพื่อความกระจ่าง กล่าวได้ว่า การเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนไหวต่อ SSI โดยความสมัครใจ หมายความว่าคุณได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแก่ SSI ในการถ่ายโอนข้อมูลที่อ่อนไหวไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล

 

SSI เก็บรวบรวมข้อมูล PII และข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จากสมาชิกที่ไม่ใช่ Panel ในช่วงก่อนและในระหว่างที่เข้าร่วมตอบแบบสำรวจ

 

คุณอาจส่ง อัปโหลด หรือโอนเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภาพถ่าย วิดีโอ และ/หรือเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นใดที่คล้ายกัน หรือเนื้อหาหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ("เนื้อหาผู้ใช้") หากคุณส่งเนื้อหาผู้ใช้เกี่ยวกับบริการของ SSI (เช่น เนื้อหาของผู้ใช้ที่เกี่ยวกับการสำรวจของลูกค้า) เนื้อหาผู้ใช้อาจได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ และอาจมีการแบ่งปันเนื้อหากับบุคคลที่สามซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าของ SSI, ลูกค้าของลูกค้าของ SSI และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม เนื้อหาผู้ใช้ควรประกอบด้วยเสียง วิดีโอ รูปภาพ หรือภาพเหมือนของบุคคลที่ส่งเนื้อหาผู้ใช้เท่านั้น และไม่ควรมีเนื้อหาหรือวัสดุอุปกรณ์ที่มีลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม เนื้อหาผู้ใช้ไม่ควรมีเสียง วิดีโอ ภาพเหมือนของบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากผู้ใช้ และไม่ควรมีข้อมูล PII ของหรือเกี่ยวกับบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากผู้ใช้ หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการระบุตัวตนของผู้สนับสนุนการสำรวจ ซึ่งคุณได้ส่งรูปหรือวิดีโอให้ โปรดติดต่อ SSI ตามที่ได้ระบุไว้ในโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากต้องการระบุแบบสำรวจใดเฉพาะ คุณจำเป็นจะต้องแจ้งที่อยู่อีเมลและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับแบบสำรวจใดเฉพาะ (เช่น หมายเลขแบบสำรวจ หัวข้อแบบสำรวจหรือเรื่องที่สำรวจ วันที่คุณทำแบบสำรวจ ฯลฯ) แก่ SSI

 

2. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้โดยผ่านวิธีการอัตโนมัติ

 

SSI ยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้: (i) อุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณและความสามารถของอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระบบปฏิบัติการ, แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่อยู่ในอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ, ที่อยู่ IP, ผู้ให้บริการเครือข่าย, ชนิดของอุปกรณ์, เขตเวลา, สถานะของเครือข่าย, ชนิดของเบราว์เซอร์ ตัวระบุเบราว์เซอร์ หมายเลขประจำอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน, หมายเลขประจำตัวผู้ใช้ของผู้ให้บริการ (หมายเลขที่ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณกำหนดให้แก่คุณ), ที่อยู่ในการควบคุมการเข้าถึงสื่อ, รหัสประจำตัวอุปกรณ์เคลื่อนที่ระหว่างประเทศ, ตำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจใช้โดยลำพังหรือใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นในการระบุอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเฉพาะ และ (ii) กิจกรรมของคุณที่เกี่ยวกับบริการของ SSI ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลการสำรวจและคำตอบที่ได้รับ และข้อมูลรางวัล รางวัลจูงใจและ/หรือการชิงโชค นอกจากนี้ ตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงของข้อมูลนี้และเทคโนโลยีที่รวบรวมข้อมูลดังกล่าว มีดังนี้:

 

ข้อมูลจากสื่อสังคม คุณอาจได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการของ SSI ผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมของบุคคลที่สาม หากคุณเลือกตัวเลือกดังกล่าว SSI อาจเก็บรวบรวมข้อมูลโปรไฟล์บางอย่างที่จัดเก็บในบัญชีแพลตฟอร์มสื่อสังคมของคุณ

 

คุกกี้

 

การใช้คุกกี้ของ SSI โดยทั่วไป

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลบางอย่างบนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ SSI อาจใช้คุกกี้เซสชันและคุกกี้แบบต่อเนื่องเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการตอบแบบสำรวจ การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบความถูกต้องที่ดียิ่งขึ้น การช่วยให้สามารถเข้าร่วมในการตอบแบบสำรวจหรืออำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ การติดตามการสำรวจที่เสร็จสิ้นหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เสร็จสิ้น และการตรวจจับและ/หรือการป้องกันการฉ้อโกง คุกกี้เซสชันจะหมดอายุเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้แบบต่อเนื่องยังคงอยู่ในอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะถูกลบทิ้ง

 

การใช้คุกกี้โดยทั่วไปของผู้รับจ้างช่วง

SSI จะใช้บุคคลที่สามในการให้บริการและการทำงานบางอย่างสำหรับ SSI ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการการตรวจจับการฉ้อโกง SSI ทำสัญญากับบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อควบคุมการใช้คุกกี้ของพวกเขา และเพื่อจำกัดการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์บางอย่างที่ระบุไว้ในสัญญา


การกำหนดเป้าหมายใหม่

SSI อาจร่วมงานกับบุคคลที่สามหนึ่งรายหรือมากกว่านั้น เพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของ SSI หรือเพื่อดูแลจัดการโฆษณาของ SSI บนเว็บไซต์อื่น ๆ (เช่น บนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์) เป็นครั้งคราว พันธมิตรบุคคลที่สามของ SSI อาจใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ หรือการระบุองค์ประกอบของข้อมูลเพื่อรวบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของ SSI และ/หรือบนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: (i) โฆษณาเกี่ยวกับ SSI และบริการของ SSI ให้คุณทราบ และ/หรือ (ii) ช่วยเหลือ SSI ในการพัฒนาแคมเปญโฆษณาและแคมเปญทางการตลาดที่ออกแบบมาเพื่อกลุ่มบุคคลที่มีข้อมูลสถิติประชากรและสังคมที่คล้ายคลึงกับข้อมูลสถิติประชากรและสังคมของคุณ หาก SSI กำลังดำเนินการกำหนดเป้าหมายใหม่และคุณไม่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมการกำหนดเป้าหมายใหมนี้ โปรดปฏิเสธเข้าร่วมผ่านกระบวนการปฏิเสธการเข้าร่วมด้วยคุกกี้ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือในคำชี้แจงเกี่ยวกับคุกกี้ของ SSI ที่แยกต่างหาก หรือโดยการยกเลิกการสมัครใช้งานในโฆษณา โปรดทราบว่าการปฏิเสธเข้าร่วมตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้เป็นการยกเลิกการรับโฆษณา และคุณจะยังคงได้รับโฆษณาทั่วๆ ไป

 

โปรแกรมประสิทธิภาพโฆษณาออนไลน์ของ SSI

ในโปรแกรมประสิทธิภาพโฆษณาออนไลน์ของ SSI คุณสามารถเข้าร่วมในการสำรวจเกี่ยวกับการโฆษณาและรายการส่งเสริมการขายตัวใดตัวหนึ่งที่ SSI กำลังทดสอบให้กับลูกค้าของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบแบบสำรวจเหล่านี้ให้เสร็จสิ้น ลูกค้าของ SSI อาจเขียน ตั้งค่า หรืออ่านคุกกี้ วัตถุที่มีการแบ่งปัน/เก็บรักษาเฉพาะที่ แฟลชคุกกี้และ/หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (เรียกแต่ละเทคโนโลยีว่า “เทคโนโลยีของบุคคลที่สาม” และเรียกรวมกันว่า “เทคโนโลยีต่าง ๆ ของบุคคลที่สาม”) เทคโนโลยีต่าง ๆ ของบุคคลที่สามอาจมีการเขียน ตั้งค่า หรืออ่านในตำแหน่งที่ตั้งต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเซิร์ฟเวอร์หรือระบบของ SSI หากคุณเข้าร่วมในการสำรวจ UID ของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ในหรือเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของบุคคลที่สาม เพื่อให้คุณสามารถรับการติดต่อเกี่ยวกับโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายแบบออนไลน์ได้อีกครั้ง และลูกค้าของ SSI จะใช้เทคโนโลยีของบุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบว่าคุณได้เห็น ได้คลิก หรือโต้ตอบในลักษณะอื่นกับโฆษณาหรือรายการส่งเสริมการขายแบบออนไลน์หรือไม่ หากคุณได้โต้ตอบกับโฆษณาหรือรายการส่งเสริมการขายแบบออนไลน์ ลูกค้าของ SSI จะส่ง UID ของคุณและการสำรวจที่เฉพาะเจาะจงให้แก่ SSI และ SSI จะมอบโอกาสแก่คุณเพื่อตอบแบบสำรวจดังกล่าวให้เสร็จสิ้น นอกจากนี้ หากคุณเข้าร่วม SSI อาจแบ่งปัน UID ของคุณและข้อมูลที่ SSI เก็บรวมรวมก่อนหน้านี่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อายุ เพศ รายได้ จำนวนสมาชิกในครอบครัวของคุณ การศึกษา/ระดับการศึกษา และสถานะการจ้างงาน (“ข้อมูลที่วัดจากผู้ชม”) แก่บุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้รับจ้างช่วงของ SSI พันธมิตร และ/หรือลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลที่วัดจากผู้ชมเกี่ยวกับโฆษณา แคมเปญ และเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม ดูและ/หรือคลิกเข้าชม ข้อมูลที่วัดจากผู้ชมจะใช้เพื่อช่วยสร้างสรรค์ พัฒนา และติดตั้งใช้งานเว็บไซต์ โฆษณาออนไลน์ ตลอดจนคุณลักษณะ ฟังก์ชันการทำงาน และแคมเปญอื่น ๆ ทางอินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัล ข้อมูลที่วัดจากผู้ชมดังกล่าวอาจถูกแบ่งปันในรูปของการสรุปครั้งเดียว (กล่าวคือ ในระดับของผู้ตอบแบบสำรวจแต่ละราย) หรือในรูปของข้อมูลสรุปแบบรวมกลุ่ม (กล่าวคือ กลุ่มของผู้ตอบแบบสำรวจ)

ถ้าคุณอาศัยอยู่ในประเทศนอก EU และคุณไม่ได้ตกลงที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมประสิทธิภาพของโฆษณาแบบออนไลน์มาก่อน จะถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมในที่นี้ว่าจะเข้าร่วมนับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

คำชี้แจงเกี่ยวกับคุกกี้: SSI ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ ด้านล่างนี้เป็นรายการคุกกี้ที่ตั้งค่าหรือใช้งานโดย SSI และ/หรือคู่ค้า ลูกค้าของ และ/หรือผู้รับจ้างช่วง ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการ สำหรับคุกกี้บางอย่าง ระบบจะไม่มีกลไกการปฏิเสธการเข้าร่วมให้ไว้ สำหรับคุกกี้ที่มีกลไกการปฏิเสธการเข้าร่วม คุณก็สามารถปฏิเสธการเข้าร่วมได้โดยคลิกลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ หรือไปที่เว็บไซต์ที่เหมาะสมและปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิเสธการเข้าร่วม

 

A. ความจำเป็น

ไม่มีการเลือกที่จะไม่ทำ

ชื่อ:
จุดประสงค์
SSI-ASPXAUTH เซสชันคุกกี้
ANYSSIDOMAIN#lang แสดงภาษาที่ถูกต้อง
ASP.NET_SessionId เซสชันคุกกี้
ISIStest Imperium RelevantID
JSESSIONID การตรวจสอบประสิทธิภาพ NewRelic - เซสชันคุกกี้
PHPSESSID การป้องกันการฉ้อโกง FraudLogix
PHPSESSID เซสชันคุกกี้
Session เซสชันคุกกี้
RVCOOKIE Imperium RelevantID
RVIDExtId Imperium RelevantID
__EC_TEST__ Imperium RelevantID
dkp___id DubKnowledgeRouting
sfcRelevantId Imperium RelevantID
thx_guid ThreatMetrix

B. โฆษณา

คำแนะนำการเลือกที่จะไม่ทำมีอยู่ในลิ้งค์ด้านล่างนี้

ชื่อ:
จุดประสงค์
การให้ความยินยอม
ComScore โปรแกรมประสิทธิภาพของการโฆษณาออนไลน์
http://www.voicefive.com/preferences.aspx
Dynamic Logic โปรแกรมประสิทธิภาพของการโฆษณาออนไลน์
http://www.safecount.net/viewyourcookiesinformation_optinout.php
Facebook for Developers โปรแกรมประสิทธิภาพของการโฆษณาออนไลน์
http://www.aboutads.info/choices/
HotTraffic/DMAi โปรแกรมประสิทธิภาพของการโฆษณาออนไลน์
http://n01d01.cumulus-cloud.com/ssi/optout.php
Nielsen โปรแกรมประสิทธิภาพของการโฆษณาออนไลน์
http://www.nielsen-online.com/corp.jsp?section=leg_prs&nav=1
YouTube การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของการโฆษณา
http://www.google.com/settings/ads/onweb/
MSI โปรแกรมประสิทธิภาพของการโฆษณาออนไลน์
http://msi-aci.com/dotdata/track/msiaci/optout
InsightExpress โปรแกรมประสิทธิภาพของการโฆษณาออนไลน์
https://www.opinion-central.com/optedout.asp
Turn โปรแกรมประสิทธิภาพของการโฆษณาออนไลน์
http://www.turn.com/trust/customer-opt-out
GWI โปรแกรมประสิทธิภาพของการโฆษณาออนไลน์
https://www.globalwebindex.net/gwiq/opt-out
Quantcast การพัฒนาของการวิจัยความคล้ายของกลุ่มคนแบบออนไลน์และความเข้าใจลึกซึ้งของผู้รับสาร https://www.quantcast.com/opt-out/

C. การวิเคราะห์

เลือกที่จะไม่ทำโดยการคลิกไปที่ http://www.aboutads.info/choices

ชื่อ:
จุดประสงค์
Google Analytics การกำหนดเป้าหมายของโฆษณา การวิเคราะห์/การวัดค่า การปรับปรุงประสิทธิภาพ

 

ไฟล์บันทึกข้อมูล บริการของ SSI อาจเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบางอย่างในไฟล์บันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่มีให้จากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเลขที่อยู่ IP, ประเภทของเบราว์เซอร์, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, การอ้างถึง/การออกจากหน้าเว็บ, ระบบปฏิบัติการ, ตราประทับวันที่/เวลา และข้อมูลการคลิก (click stream data)

 

ลายพิมพ์นิ้วมือแบบดิจิทัล โดยทั่วไปแล้ว ลายพิมพ์นิ้วมือแบบดิจิทัลจะกำหนดตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันให้แก่อุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณตามการตั้งค่าทางเทคนิค คุณลักษณะ และเลขที่อยู่ IP ของอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์นั้น SSI ใช้เทคโนโลยีลายพิมพ์นิ้วมือแบบดิจิทัลเพื่อจุดประสงค์ในการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบความถูกต้อง ตลอดจนการตรวจจับการฉ้อโกงและ/หรือการป้องกันการฉ้อโกง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการระบุผู้ตอบแบบสอบถามซ้ำหรือผู้ตอบแบบสอบถามที่ฉ้อโกง SSI อาจติดตั้งใช้งานและใช้ลายพิมพ์นิ้วมือแบบดิจิทัลโดยตรงหรือผ่านทางผู้จำหน่ายที่เป็นบุคคลที่สาม

 

การพิมพ์เส้นลายน้ำ โดยทั่วไปแล้ว การพิมพ์เส้นลายน้ำเกี่ยวข้องกับการกำหนดเทคโนโลยีหรือไฟล์บนอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อระบุว่าเครื่องดังกล่าวได้มีการนำมาใช้เพื่อลงทะเบียนหรือการเข้าถึงบริการของ SSI ก่อนหน้านี้แล้ว การพิมพ์เส้นลายน้ำถูกนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ในการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบความถูกต้อง และการตรวจจับและ/หรือการป้องกันการฉ้อโกง SSI อาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมการทำลายน้ำโดยตรงหรือผ่านทางผู้จำหน่ายที่เป็นบุคคลที่สาม

 

คำชี้แจงเกี่ยวกับคุณลักษณะไม่ต้องติดตาม (Do Not Track) ของ SSI

 

ไม่ต้องติดตาม (Do Not Track หรือ “DNT”) เป็นการกำหนดลักษณะในเบราว์เซอร์ของคุณ ที่คุณสามารถตั้งค่าให้แจ้งเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมว่าคุณไม่ต้องการให้เว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ SSI จะไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ DNT หากคุณคัดค้านการดำเนินงานที่เกี่ยวกับสัญญาณ DNT ของ SSI คุณอาจปฏิเสธการเข้าร่วมหรือปฏิเสธการใช้บริการของ SSI ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง

 

ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมประสิทธิภาพของการโฆษณาออนไลน์ของ SSI SSI อนุญาตให้ผู้รับจ้างช่วง พันธมิตรและ/หรือลูกค้าของ SSI ปล่อย ตั้งค่าและ/หรือเขียนเทคโนโลยีของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกแก่การวัดข้อมูลผู้ชมและกิจกรรมแบบสำรวจการจดจำโฆษณา SSI จะไม่รับผิดชอบสำหรับการปฏิบัติตามหรือการตอบสนองของบุคคลที่สามต่อสัญญาณ DNT หากต้องการเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมประสิทธิภาพโฆษณาออนไลน์ของ SSI โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในส่วนที่กล่าวถึงคุกกี้


 

3. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากบุคคลที่สาม

 

SSI อาจได้รับข้อมูล PII และข้อมูลสถิติประชากรและ/หรือข้อมูลโปรไฟล์จากบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสำนักงานบริการข้อมูล นายหน้าข้อมูล ซัพพลายเออร์ตัวอย่างอื่น ๆ พันธมิตรโปรแกรมลอยัลตี้และ/หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ SSI อาจใช้ข้อมูล PII เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การเพิ่มข้อมูล การตรวจจับการฉ้อโกง การระบุแบบสำรวจที่คุณอาจสนใจ การอำนวยความสะดวกในการมอบรางวัลหรือสกุลเงินของรางวัลจูงใจเมื่อคุณได้ทำแบบสำรวจเสร็จสิ้น และ/หรือการส่งอีเมลไปหาคุณหนึ่งครั้งเพื่อเชิญคุณเข้าร่วมในการสำรวจและ/หรือเข้าร่วม Panel

 

4. การใช้ข้อมูลของ SSI

 

นอกเหนือจากจุดประสงค์อื่น ๆ ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ SSI จะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ผ่านบริการของ SSI ดังนี้: (i) เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของคุณกับ Panel (ii) เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคุณในการสำรวจ (iii) เพื่อปรับแต่งโอกาสในการสำรวจสำหรับคุณ (iv) เพื่อส่งการแจ้งเตือนถึงคุณเกี่ยวกับโอกาสในการสำรวจ (v) เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายใด ๆ ทั้งหมดที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อผูกพันทางภาษี (vi) เพื่อบริหารและจัดการโปรแกรมรางวัลและรางวัลจูงใจของ SSI และเพื่อให้เป็นไปตามคำขอของคุณสำหรับรางวัลและรางวัลจูงใจ (vii) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมการชิงโชคของ SSI ของคุณ และรายการส่งเสริมการขาย ตลอดจนสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการเข้าร่วมดังกล่าว (viii) เพื่ออัปเดตบันทึกข้อมูลของ SSI (ix) เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือข้อกำหนดด้านการระงับข้อมูล (x) เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจจับและ/หรือการป้องกันการฉ้อโกง และ (xi) ตามที่ได้รับอนุญาตไว้โดยลักษณะอื่นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากคุณในลักษณะอื่น

 

ฉันจะได้รับการติดต่อสื่อสารอะไรบ้างโดยผ่านการให้บริการของ SSI

SSI และ/หรือตัวแทน ผู้ประมวลผล และ/หรือผู้จำหน่ายหรือผู้รับจ้างช่วงของ SSI อาจติดต่อคุณหรือสื่อสารกับคุณดังนี้:

 

1. โดยผ่านการแจ้งเตือนแบบ "พุช" หรือข้อความ SMS /ข้อความตัวอักษร หากคุณได้ตกลงไว้อย่างชัดแจ้งที่จะรับการติดต่อสื่อสารดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมในการสำรวจ

 

2. โดยผ่านการติดต่อสื่อสารทางอีเมลเพื่อจุดประสงค์ ดังนี้: (i) การส่งคำเชิญให้เข้าร่วมการสำรวจถึงคุณ (ii) การติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการเข้าร่วมการสำรวจของคุณ (ในอดีต ปัจจุบัน และ/หรือในอนาคต) (iii) การติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับข้อมูลรางวัลหรือรางวัลจูงใจ การสอบถามและ/หรือการแลกของรางวัล (iv) การส่งจดหมายข่าวถึงคุณ (v) การส่งการแจ้งเตือนที่จำเป็นถึงคุณตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้หรือตามที่กฎหมายกำหนด (vi) การติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการชิงโชคหรือการส่งเสริมการขายด้วยการจับรางวัล ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการได้รับรางวัลในการเข้าร่วมหรือสำหรับการชิงโชคหรือจับรางวัลดังกล่าว และ (vii) การตอบคำถามที่ได้รับจากคุณ 


3. โดยทางโทรศัพท์เพื่อจุดประสงค์ ดังนี้: (i) การติดต่อสื่อสารกับคุณหรือเกี่ยวกับการเข้าร่วมการสำรวจของคุณ (ในอดีต ปัจจุบัน และ/หรือในอนาคต) (ii) การติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับข้อมูลรางวัลหรือรางวัลจูงใจ การสอบถามและ/หรือการแลกของรางวัล (iii) การส่งการแจ้งเตือนถึงคุณตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้หรือตามที่กฎหมายกำหนด (iv) การติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการชิงโชคหรือรายการส่งเสริมการขายด้วยการจับรางวัล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการได้รับรางวัลในการชิงโชคหรือการจับรางวัลดังกล่าว และ (v) การตอบคำถามที่ได้รับจากคุณ นอกจากนี้ SSI อาจใช้หมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจหรือที่ทำงานที่คุณให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วม Panel หรือในระหว่างการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประวัติของธุรกิจต่อธุรกิจของ SSI ในการโทรติดต่อคุณเพื่อตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้: (a) การมีคุณสมบัติของคุณสำหรับการสำรวจต่าง ๆ ที่ออกแบบมาสำหรับบุคคลที่ทำงานในบางสาขาอาชีพหรือบางตำแหน่งทางธุรกิจหรือมีความสามารถบางอย่าง และ/หรือ (b) การลงทะเบียนของคุณหรือการมีคุณสมบัติสำหรับการสำรวจของ Panel ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบุคคลในบางสาขาอาชีพ ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องอาจเกี่ยวข้องกับการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่คุณได้ระบุหรือให้แก่ SSI ก่อนหน้านี้

 

SSI แบ่งปันข้อมูล PII และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมผ่านทางบริการของ SSI กับบุคคลที่สามหรือไม่

 

SSI จะเปิดเผยข้อมูล PII และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมผ่านทางบริการของ SSI แก่บุคคลที่สาม โดยมีเงื่อนไขดังนี้:

 

1. ต้องได้รับความยินยอมของคุณ ที่นอกเหนือจากการให้ความยินยอมในการประมวลผลและแบ่งปันข้อมูลดังที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และโดยเฉพาะหัวข้อนี้

 

2. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเพื่อตอบสนองหมายศาลหรือคำสั่งศาล หรือหน่วยงานของรัฐ

 

3. เพื่อกำหนด ดำเนินการ หรือต่อสู้กับการฟ้องดำเนินคดีทางกฎหมายโดยบุคคลหรือ SSI ซึ่งรวมถึงเพื่อปกป้องความปลอดภัยของบุคคลหรือเพื่อปกป้องสิทธิและ/หรือทรัพย์สินของ SSI

 

4. ระหว่าง Panel ต่าง ๆ หากคุณลงชื่อเข้าร่วมมากกว่าหนึ่ง Panell

 

5. ต่อบริษัทแม่ บริษัทสาขา และบริษัทในเครือของ SSI: (i) ในกรณีที่มีการปรับปรุงหรือปฏิรูปโครงสร้าง หรือ (ii) เพื่อการใช้งานและการประมวลผลที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือที่ได้รับอนุญาตจากคุณ

 

6. ต่อผู้แทนที่ได้รับอนุญาตและ/หรือผู้รับจ้างช่วงของ SSI และ/หรือลูกค้าของ SSI ที่ให้บริการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการป้อนข้อมูล บริการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล บริการการตรวจจับและ/หรือการป้องกันการฉ้อโกง บริการจับคู่ฐานข้อมูลที่ตรงกัน บริการเข้ารหัส บริการการแบ่งส่วนข้อมูล และบริการที่เกี่ยวกับรางวัล รางวัลจูงใจ และการชิงโชค

 

7. ต่อลูกค้าสำหรับการวิจัยตลาดที่มีข้อจำกัดซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดทำแบบจำลอง การตรวจสอบความถูกต้อง การตรวจจับและ/หรือการป้องกันการฉ้อโกง การป้อนข้อมูล การแบ่งส่วนฐานข้อมูล และการแลกรางวัล รางวัลจูงใจ หรือการชิงโชค การปฏิบัติตามข้อกำหนด และ/หรือการเข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมหรือการตอบแบบสำรวจให้เสร็จสมบูรณ์

 

8. ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของหรือการควบคุม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการควบรวมหรือการซื้อสินทรัพย์ทางธุรกิจใด ๆ หรือทั้งหมดของ SSI โดยมีเงื่อนไขว่าฝ่ายที่รับหรือได้มาซึ่งข้อมูล PII ตกลงที่จะใช้งาน ป้องกัน และรักษาความปลอดภัย ความสมบูรณ์ และความลับของข้อมูล PII ที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

9. สำหรับพันธมิตรของ SSI ที่เสนอรางวัลจูงใจสำหรับการใช้บริการของ SSI จะเป็นไปเพื่อการใช้งานของพันธมิตรในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมรางวัลจูงใจแต่เพียงผู้เดียวและเงื่อนไขในการใช้งาน รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเครดิตของบัญชีของสมาชิกซึ่งได้รับการเก็บรักษาไว้โดยพันธมิตรสำหรับผู้ใช้หรือผู้ที่มีส่วนร่วม ในบริการของ SSI

 

10. ตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

นอกจากนี้ UID และข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยวิธีการอัตโนมัติ จะถูกส่งมอบให้แก่บุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลูกค้า คู่ค้า ผู้แทน และ/หรือผู้จำหน่ายเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการระบุผู้ตอบเพื่อทำการสำรวจหรือการสื่อสารที่มีการติดต่อซ้ำ การตรวจจับและ/หรือการป้องกันการฉ้อโกง การจับคู่ฐานข้อมูลที่ตรงกัน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การเพิ่มข้อมูล การเข้ารหัส การแบ่งส่วนข้อมูล และบริการที่เกี่ยวข้องกับรางวัล รางวัลจูงใจ การชิงโชคหรือการส่งเสริมการขาย และ/หรือการพัฒนาข้อมูลเชิงลึกในลักษณะกลุ่มข้อมูลไว้เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจและการให้การเข้าถึงและการใช้ข้อมูลเชิงลึกในลักษณะกลุ่มข้อมูลให้แก่ลูกค้า

 

เกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ผ่านการบริการของ SSI ทาง SSI จะจัดหาข้อมูลการสำรวจและคำตอบแก่ลูกค้าของ SSI โดย SSI จะไม่เปิดเผยข้อมูล PII ยกเว้น UID หากคุณสมัครใจที่จะเปิดเผยข้อมูล PII ที่เกี่ยวข้องกับคำตอบของการทำแบบสำรวจของคุณและ SSI รวบรวมคำตอบของการสำรวจ ทาง SSI จะถ่ายโอนข้อมูลคำตอบของการสำรวจ UID และข้อมูล PII ที่เปิดเผยด้วยความสมัครใจนี้ให้แก่ลูกค้าของ SSI นอกจากนี้ SSI อาจแบ่งปันข้อมูลทางภูมิศาสตร์และ/หรือทางประชากรศาสตร์ที่ SSI เก็บรวบรวมจากคุณในระหว่างการลงทะเบียนหรือการตอบคำถามเกี่ยวกับโปรไฟล์บางข้อที่ SSI อาจสอบถามคุณ ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สามในรูปของการสรุปครั้งเดียว (กล่าวคือ ในระดับของผู้ตอบแบบสำรวจแต่ละราย) หรือในรูปของข้อมูลสรุปแบบรวมกลุ่ม (กล่าวคือ กลุ่มของผู้ตอบแบบสำรวจ)

 

โดยทั่วไปแล้ว การเปิดเผยข้อมูล PII โดย SSI ต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นการเปิดเผย UID เป็นไปตามข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่าง SSI กับบุคคลที่สาม ซึ่งจำกัดการใช้ข้อมูล PII และอื่น ๆ และจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูล PII ให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ SSI อาจอนุญาตให้ลูกค้ารายใดรายหนึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล PII โดยตรงจากผู้ตอบแบบสำรวจ การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปโดยความสมัครใจ และก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล ลูกค้าจำเป็นต้องทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับ SSI ซึ่งหนึ่งในข้อตกลงก็คือการจำกัดการใช้ข้อมูล PII ดังกล่าว

 


จะทำอย่างไร หากฉันต้องการบอกให้เพื่อนทราบถึงบริการของ SSI

 

หากคุณต้องการบอกให้เพื่อนทราบถึงบริการของ SSI คุณก็สามารถใช้คุณลักษณะ "บอกเพื่อน" (tell-a-friend) ของ SSI ได้ ในการใช้คุณลักษณะ "บอกเพื่อน" (tell-a-friend) ของ SSI คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มแบบออนไลน์ของ SSI ที่จะกำหนดให้คุณป้อนชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ SSI จะส่งอีเมลถึงคุณโดยระบุลิงก์ไปยังหน้าเว็บการเข้าร่วม SSI จากนั้น คุณจึงสามารถส่งต่อลิงก์ดังกล่าวไปให้เพื่อนของคุณได้


SSI ว่าจ้างบุคคลที่สามในการสรรหาบุคคลที่จะใช้บริการของ SSI หรือไม่

 

SSI อาจว่าจ้างบุคคลที่สามในการสรรหาบุคคลเพื่อใช้บริการของ SSI ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเข้าร่วม Panel หรือมีส่วนร่วมในการสำรวจ กิจกรรมการสรรหาบุคคลอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการวางแบนเนอร์หรือโฆษณาของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ หรือส่งการติดต่อสื่อสารทางอีเมลที่เสนอโอกาสในการเข้าร่วม Panel หรือมีส่วนร่วมในการสำรวจความคิดเห็น นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บังคับใช้เฉพาะกับข้อมูล PII เมื่อ SSI เก็บรวบรวมข้อมูล PII อย่างแท้จริง และไม่ครอบคลุมหรือบังคับใช้กับกิจกรรมการสรรหาบุคคลที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม

 

ฉันจะเลือกปฏิเสธการเก็บรวบรวมข้อมูลและหรือการใช้งานบางอย่างได้อย่างไร

 

มีหลายตัวเลือกในการปฏิเสธไม่เข้าร่วมสำหรับผู้ใช้บริการของ SSI นั่นคือ:

 

สมาชิกของ Panel อาจเลือกปฏิเสธการเข้าร่วมโดย: (i) ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในบัญชีสมาชิกของคุณ (ii) คลิกลิงก์ยกเลิกการสมัครสมาชิกที่มีอยู่ในคำเชิญให้เข้าร่วมการสำรวจ และปฏิบัติตามคำแนะนำในหน้าเว็บการปฏิเสธการเข้าร่วม หรือ (iii) ติดต่อกับเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

 

คุณอาจเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารทางอีเมล โดยการคลิกลิงก์ยกเลิกการสมัครสมาชิกที่แสดงในในอีเมลใดก็ตามที่คุณได้รับจากเรา หรือติดต่อเราตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

 

หากต้องการลบคุกกี้ที่ใช้ในการเชื่อมต่อหรือปฏิเสธไม่เข้าร่วมโปรแกรมประสิทธิภาพโฆษณาออนไลน์ของ SSI โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในส่วนที่กล่าวถึงคุกกี้และ/หรือดูคำชี้แจงเกี่ยวกับคุกกี้ของ SSI ต่างหาก

คุณอาจเลือกที่จะไม่แบ่งปันข้อมูลโปรไฟล์แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าโปรไฟล์/ค่ากำหนดของคุณด้วยแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวกับการแบ่งปันกับบุคคลที่สาม

 

หากต้องการลบข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมโดย SSI โปรดติดต่อ SSI ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

 

SSI จะเก็บรักษาข้อมูล PII และข้อมูลอื่น ๆ ของฉันไว้นานเท่าใด

 

SSI จะเก็บรักษาข้อมูล PII และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณในระหว่างการใช้บริการของคุณ และเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีหลังจากนั้น หรือภายในระยะเวลาอื่น ๆ ที่อาจกำหนดไว้หรือที่กฎหมายอนุญาต

 

ฉันสามารถเข้าถึงข้อมูล PII และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมไว้ซึ่งเกี่ยวกับตัวฉันได้อย่างไร

 

คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงเพื่อตรวจสอบ แก้ไข ลบ หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูล PII ของคุณได้โดยติดต่อเราตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

 

SSI เก็บรวบรวมข้อมูลจากเยาวชนหรือไม่

 

SSI เชื่อว่าการปกป้องความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น SSI จึงปฏิบัติตามกฎหมายและประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเยาวชน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ Children's Online Privacy Protection Act (กฎหมายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเยาวชนปี 1998) ในสหรัฐอเมริกา (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) SSI พิจารณาโดยละเอียดถึงประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและข้อกังวลของบิดามารดาที่เกี่ยวกับการสำรวจซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปี ในบางประเทศที่ SSI ดำเนินการและดูแลรักษา Panel บริษัทอาจกำหนดอายุขั้นต่ำที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล PII บริการต่าง ๆของ SSI ไม่ได้รับการออกแบบหรือมีมุ่งหมายเพื่อการใช้งานโดยบุคคลใด ๆ ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์อายุดังกล่าว SSI ไม่ได้มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล PII จากบุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์อายุดังกล่าว หาก SSI ทราบว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูล PII จากบุคคลใดตามที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์อายุดังกล่าวโดยไม่เจตนา SSI จะลบข้อมูล PII ดังกล่าวทิ้งโดยทันที ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา บริการของ SSI ไม่ได้รับการออกแบบหรือมีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานโดยบุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่าสิบสาม (13) ปีและ SSI ไม่เก็บข้อมูล PII โดยเจตนาจากบุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่าสิบสาม (13) ปี บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิของผู้ปกครองจะได้รับการส่งเสริมให้ติดต่อ SSI ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และสิทธิของพวกเขาในการเข้าถึง ตรวจสอบ แก้ไข ลบ รือคัดค้านการประมวลผลข้อมูล PII ของเด็กหรือเกี่ยวกับเด็กในความดูแลของพวกเขา

 

มีการรักษาความปลอดภัยใดบ้างสำหรับข้อมูล PII และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมผ่านบริการนี้


SSI ดูแลรักษาการป้องกันที่เหมาะสมทางด้านเทคนิค การจัดการ และทางกายภาพเพื่อปกป้องข้อมูล PII และข้อมูลอื่น ๆ ที่เปิดเผยหรือเก็บรวบรวมโดย SSI SSI ทบทวน ตรวจสอบและประเมินแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและระบบการป้องกันอยู่เป็นระยะ ๆ อย่างไรก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและ/หรือเครือข่ายระบบเคลื่อนที่ไม่ได้มีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ (100%) และ SSI ไม่ได้รับประกันความปลอดภัยของการส่งนั้น SSI ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ในการส่งข้อมูล PII ไปยัง SSI โดยบุคคลต่าง ๆ


ฉันจะติดต่อใครหากมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนโดยทั่วไป

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับแนวทางรปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ SSI และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการติดต่อ SSI เพื่อขอปฏิเสธการเข้าร่วม หรือต้องการใช้สิทธิของคุณในการเข้าถึง ตรวจสอบ แก้ไข ลบ หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูล PII โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ privacy@surveysampling.com ฝ่ายกฎหมายของ SSI มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขององค์กร

 

การบังคับใช้

 

เพื่อปฏิบัติตามหลักการของ Safe Harbor ของ US-EU และ US-Swiss ทาง SSI มุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการเก็บรวบรวมหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเรา พลเมืองของประเทศสมาชิก EU หรือสวิตเซอร์แลนด์ที่มีข้อสงสัยหรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ ควรติดต่อ SSI เป็นอันดับแรกที่:

Legal Department

Survey Sampling International, LLC

6 Research Drive, Shelton, Connecticut 06484 USA

p: (203) 567-7200/e: privacy@surveysampling.com

 

ตามหลักการของ Safe Harbor ของ US-EU และ US-Swiss ทาง SSI ยังมุ่งมั่นที่จะส่งต่อข้อร้องเรียนด้านความเป็นส่วนตัวที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขไปยังหน่วยงานการระงับข้อพิพาทอิสระ, CASRO SAFE HARBOR PROGRAM หากคุณไม่ได้รับยืนยันการร้องเรียนอย่างทันท่วงที หรือหากคำร้องเรียนของคุณไม่ได้รับการแก้ไขจนเป็นที่พึงพอใจจาก SSI โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ CASRO SAFE HARBOR PROGRAM ที่ https://www.casro.org/?complaintcasrosh เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งคำร้องเรียน


มีบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของ SSI ซึ่งอาจเก็บรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล PII หรือไม่

มี โปรดดูรายชื่อบริษัทที่ด้านล่างนี้:

 • Survey Sampling Europe BV - Weena 161, 3013 CK Rotterdam, Netherlands.

 • Survey Sampling Bulgaria EOOD - Triaditza area, #82, Patriarh Evtimii street, 1463, Sofia, Bulgaria.

 • SSI Denmark ApS – Frederiksholms Kanal 4B, DK-1220, Copenhagen K Copenhagen.

 • Survey Sampling France SASU - 22 rue de Dunkerque, 75010 Paris, France.

 • Survey Sampling Germany GmbH - Kaiserstrasse 13, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland.

 • Survey Sampling RO S.R.L. - 12 Popa Sapca Street, Timisoara 300057.

 • Survey Sampling Spain S.L. - C/ Carranza, 25, 2ª planta, 28004, Madrid, Spain.

 • SSI Sweden AB - Drakens Gränd 8, 111 30 Stockholm, Sweden.

 • Survey Sampling UK Ltd. – India House, 2nd Floor 45 Curlew Street London SEI 2nd United Kingdom.

 • Survey Sampling Hong Kong Ltd. – 6/F, Hollywood Centre, 233 Hollywood Road, Sheung Wan, Hong Kong.

 • SSI Beijing Co. Ltd. – CBD International Mansion, Room 901A, No. 16 Yongandongli, Chaoyang District, Beijing 100022, China.

 • Survey Sampling Australia Pty. Ltd. – Level 11, 131 York Street, Syndey NSW 2000, Australia.

 • Survey Sampling Singapore PTE Ltd. - #58 Republic Plaza, 9 Raffles Place, Singapore 048619.

 • Survey Sampling International Services Company S.De R.L. De C.V. – Cordoba 42, Piso 9, Col. Roma Norte/Del. Cuauhtemoc, Mexico, D.F. 06700.

 • Survey Sampling Korea Ltd. – Level 4, 27-8, Gukjegeumyung-ro 8-gil Yeongdeungpo-gu, Seoul Korea 150-998.

 • Survey Sampling Japan GK – 3F KK Building, I-8-5, Shinkawa, Chuo-Ku, 104-0033, Tokyo, Japan.

 • SSI Do Brasil Pesquisa de Mercado Ltda. – Rua das Olimpiadas, 205 – 40 ander 04551-000, Sao Paulo, Brasil.

 • SSI Philippines Inc. – PIPC Bldg 7, MEPZ II, Basak, Lapu-Lapu, Cebu 6015, Philippines.

 • MRops Programming India Private Ltd. – 8th Floor, Block 1, My Home Hub, Madhapur, Hyderabad, TG 500081.

 • Mountain West Research Center L.C.

 • Survey Sampling Hungary Kft. – Csapo Street 42, 3rd Floor, 4032 Debrecen, Hungary.