Survey Sampling International, LLC

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับของรางวัล Panel

วันที่มีผลบังคับใช้: 25 กุมภาพันธ์ 2557
วันที่ปรับปรุงล่าสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2557


1. ฉันจะได้รับคะแนนได้อย่างไร

สมาชิก Panel อาจได้รับรางวัลโดยผ่านวิธีดำเนินการต่างๆ ที่ทาง Survey Sampling International, LLC (“SSI”) อนุมัติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะโดยการลงชื่อสมัครเข้าร่วม Panel ของการสำรวจของ SSI, การตอบแบบสำรวจให้ครบถ้วนและการส่งแบบสำรวจ, โดยการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมการแนะนำเพื่อนของ SSI, โดยการแข่งขันหรือการส่งเสริมการขายที่ทาง SSI เสนอ และ/หรือโดยการป้อนข้อมูลโปรไฟล์ภายในหรือแบบสำรวจหรือแบบสอบถามข้อมูลทางประชากรศาสตร์ (“กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ”) หากมีการเสนอคะแนนให้สำหรับกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ สมาชิก Panel จะได้รับประกาศแจ้งว่ามีการเสนอคะแนนให้สำหรับกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติและจำนวนคะแนนที่เสนอให้ คะแนนนี้สามารถนำไปแลกของรางวัลต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะโค้ดของขวัญ บัตรของขวัญหรือคูปอง เงินสดโดยผ่านเว็บไซต์ e-commerce ของบุคคลภายนอกบางเว็บไซต์ที่ทาง SSI เลือก และเงินบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลที่ทาง SSI อนุมัติล่วงหน้า (เรียกรวมกันว่า "ของรางวัล”) มูลค่าของคะแนนสำหรับกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจะแตกต่างกันไป โปรดอ่านประกาศแจ้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน คะแนนจะถูกเก็บรักษาไว้ในบัญชีที่ทาง SSI เก็บรักษาไว้สำหรับสมาชิก Panel แต่ละราย บัญชีนี้ไม่ใช่บัญชีธนาคารหรือบัญชีการเงินที่แท้จริง และไม่มีการคงค้างหรือสะสมผลประโยชน์ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ

นอกเหนือจากของรางวัล ทาง SSI อาจเสนอโอกาสให้แก่สมาชิก Panel ในการเข้าร่วมการจับรางวัลประจำไตรมาส โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในระเบียบการจับรางวัลที่เป็นทางการ การจับรางวัลอาจไม่มีให้บริการในฐานะตัวเลือกรางวัลจูงใจสำหรับ Panel ทั้งหมด

จะมีการโอนคะแนนที่ถูกต้องเข้าในบัญชีสมาชิก Panel และจะมีการหักคะแนนจากบัญชีของสมาชิก Panel เมื่อสมาชิกใช้คะแนนไปในการรับรางวัล SSI จะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมตามสมควรเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการโอนคะแนนและหักคะแนนตามยอดที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม สมาชิก Panel ควรตรวจสอบบัญชีของตนเพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีของพวกเขาระบุคะแนนที่ได้รับอย่างถูกต้อง และแสดงธุรกรรมการแลกคะแนนที่ถูกต้องทั้งหมด หากคุณรู้สึกว่าบัญชีของคุณไม่ได้รับคะแนนหรือไม่ถูกหักคะแนนอย่างถูกต้อง หรือแสดงธุรกรรมการแลกคะแนนที่ไม่ถูกต้อง โปรดส่งอีเมลไปที่ฝ่ายบริการช่วยเหลือ (Helpdesk) ทั้งนี้ อีเมลใดๆ ที่ส่งถึง SSI ควรระบุชื่อและที่อยู่อีเมลของสมาชิก รวมถึงข้อมูลที่ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ  ทาง SSI จะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมตามสมควรเพื่อสอบสวนเรื่องดังกล่าว และตอบกลับสมาชิก Panel โดยเร็ว การตัดสินใจของ SSI ถือเป็นอันสิ้นสุดและมีผลผูกพัน 

SSI ไม่รับรอง ให้การสนับสนุน หรือมีส่วนรับผิดหรือรับผิดชอบใดๆ แก่ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต หรือผู้จัดหารางวัลใดๆ หรือให้แก่ผลิตภัณฑ์ บริการ สิ่งของ หรือบัตรของขวัญใดๆ ของบุคคลดังกล่าว หรือให้แก่แนวทางปฏิบัติ นโยบาย หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของบุคคลดังกล่าว

SSI ไม่มีส่วนรับผิดหรือรับผิดชอบต่อของรางวัลที่สูญหาย ส่งผิดพลาด ถูกขโมย หรือนำไปใช้ในทางที่ผิด และ SSI ไม่รับผิดชอบต่อคะแนนใดๆ ที่ถูกนำไปใช้โดยมิชอบโดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานหรือเข้าถึงคะแนนของคุณ หากคุณมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการใช้บัญชีของคุณโดยมิชอบ โปรดติดต่อ SSI และ SSI จะทำการสอบสวนเรื่องนี้โดยเร็ว

2. ฉันจะแลกคะแนนได้อย่างไร

คะแนนที่ได้รับการจัดหาให้ผ่านทางโปรแกรมคะแนนของ SSI จะมีระดับคะแนนขั้นต่ำที่แตกต่างกันไป และหากคุณมีคะแนนไม่พอสำหรับของรางวัลบางรายการ คุณจะไม่สามารถแลกคะแนนสำหรับของรางวัลนั้นได้ จนกว่าคุณจะมีคะแนนสะสมมากพอ ข้อมูลเกี่ยวกับระดับคะแนนขั้นต่ำที่ใช้แลกรางวัลจะเผยแพร่อยู่บนกระดานข้อมูลของบัญชีของคุณ เมื่อคุณดำเนินธุรกรรมการแลกคะแนนจนเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะไม่สามารถถอน ยกเลิก หรือสิ้นสุดธุรกรรมนั้นได้ ซัพพลายเออร์หรือผู้จัดหารางวัลที่มีให้ผ่านทางโปรแกรมของรางวัลของ SSI อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของตน โปรดทบทวนข้อกำหนดและเงี่อนไขเหล่านี้โดยละเอียด SSI จะไม่มอบรางวัลเพื่อทดแทนรางวัลที่สูญหาย ถูกขโมย ผิดพลาด หรือได้รับความเสียหายใดๆ โปรแกรมรางวัลของ SSI และรางวัลทั้งหมดจะได้รับการจัดหาให้ “ตามที่เป็นอยู่” และ SSI ไม่ดำเนินการและขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้ง ณ ที่นี้ในการรับรองและรับประกันใดๆ ทั้งหมด ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์เฉพาะใดๆ กรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และการรับประกันโดยนัยใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ ข้อตกลง หรือการใช้เพื่อการค้า ภายใต้ขอบเขตที่ SSI ไม่สามารถขอสงวนสิทธิ์การรับประกันใดๆ ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอบเขต และระยะเวลาของการรับประกันดังกล่าวจะจำกัดไว้เฉพาะเท่าที่ได้รับอนุญาตขั้นต่ำภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

หากสมาชิกเลือกที่จะบริจาคคะแนนให้แก่องค์กรการกุศลแห่งใดแห่งหนึ่งที่ SSI อนุมัติ ทาง SSI จะบริจาคคะแนนตามที่ระบุให้แก่องค์กรการกุศลที่เลือกไว้นั้น การบริจาคจะไม่ดำเนินการโดยหรือในนามของ SSI และ SSI ไม่และจะไม่จับคู่การบริจาคใดๆ โปรดทราบว่าตัวเลือกการบริจาคอาจไม่มีให้สำหรับบาง Panel ที่เป็นของและ/หรือดำเนินการโดย SSI โปรดตรวจสอบตัวเลือกการแลกคะแนนที่มีให้บริการสำหรับ Panel ที่คุณเป็นสมาชิกอยู่

3. คะแนนมีวันหมดอายุหรือไม่

คะแนนไม่มีวันหมดอายุ อย่างไรก็ตาม หากบัญชีของคุณสิ้นสุดลงหรือถูกยกเลิก ไม่ว่าจะโดยคุณหรือโดย SSI ก็ตาม คะแนนที่ยังไม่ได้ใช้อาจถูกยกเลิกและเป็นโมฆะ

4. ฉันต้องจ่ายภาษีสำหรับของรางวัลที่ฉันได้รับหรือไม่

SSI ไม่ให้คำแนะนำทางกฎหมายหรือทางภาษีแก่สมาชิก Panel โดยสมาชิก Panel ต้องรับผิดและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อข้อผูกพันทางภาษีและทางกฎหมายของตน SSI อาจให้ข้อมูลประวัติการแลกของรางวัลของคุณแก่คุณ และ/หรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาษีที่เกี่ยวข้อง และ SSI อาจหักภาษีตามคำขอของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาษีที่เกี่ยวข้องหากเป็นกรณีที่เข้าเงื่อนไขที่กำหนด คุณยอมรับว่า SSI อาจจำเป็นต้องจัดหาหรือให้ข้อมูลบางอย่างแก่หน่วยงานของรัฐหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินหรือรางวัลจูงใจใดๆ ที่คุณได้รับโดยเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ SSI โดยคุณ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแก่ SSI เพื่อช่วยให้ SSI สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในการรายงานและการหักภาษี ณ ที่จ่าย

5. สามารถโอนคะแนนหรือของรางวัลให้กันได้หรือไม่

ห้ามสมาชิก Panel ทำการโอน มอบให้ หรือให้คำมั่นเกี่ยวกับคะแนนหรือของรางวัลแก่บุคคลใดหรือฝ่ายอื่นใด สมาชิก Panel ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือประโยชน์ทางกฎหมายอื่นใดในคะแนนใดๆ ที่ได้รับโดยเกี่ยวข้องกับโปรแกรมรางวัลของ SSI นอกจากนี้ คะแนนไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด

6. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าบัญชีของฉันถูกระงับชั่วคราวหรือสิ้นสุดลง หรือหากฉันยกเลิกการเป็นสมาชิก

บัญชีของสมาชิก Panel อาจถูกระงับไว้ชั่วคราวหรือสิ้นสุดลงหากไม่มีกิจกรรมเคลื่อนไหวตามที่ระบุ หรือหากมีกิจกรรมต้องสงสัยว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของ SSI (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ SSI”) หากบัญชีของคุณถูกระงับไว้ชั่วคราวหรือสิ้นสุดลง คุณจะได้รับหนังสือแจ้งหรือข้อความป๊อปอัพ เมื่อคุณพยายามเข้าสู่บัญชีสมาชิกของคุณ หรือพยายามจะตอบแบบสำรวจ ซึ่งจะแนะนำให้คุณติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ SSI ที่เกี่ยวข้อง โปรดทราบว่าในกรณีของการถูกตั้งข้อสงสัยในกิจกรรมฉ้อฉลหรือกิจกรรมที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของ SSI ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณอาจถูกริบ หาก SSI พิจารณาโดยดุลยพินิจของตนแล้วเห็นว่า บัญชีของคุณถูกระงับไว้ชั่วคราวหรือสิ้นสุดลงเนื่องจากข้อผิดพลาด  SSI อาจกู้คืนบัญชีของคุณเพื่อให้มีสถานภาพดำเนินการอยู่ (active) การตัดสินใจของ SSI ถือเป็นอันสิ้นสุดและมีผลผูกพัน

หากคุณต้องการจะยกเลิกการเป็นสมาชิก คุณสามารถแลกคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดก่อนที่จะปิดบัญชีของคุณ หากคุณมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการแลกคะแนน โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ SSI

SSI เก็บรักษาข้อมูลคะแนนและประวัติธุรกรรมการแลกคะแนนของสมาชิก Panel แต่ละรายเป็นเวลา 6 เดือนหลังจากบัญชีของสมาชิกสิ้นสุดลงหรือมีการยกเลิกบัญชี


7. โปรแกรมของรางวัลของ SSI จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่


SSI ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของโปรแกรมรางวัลจูงใจ ของรางวัล ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัด และ/หรือในการยกเลิกโปรแกรมทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ได้ทุกเมื่อ

8. ฉันต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือไม่หากเข้าร่วมในโปรแกรมของรางวัล

ในการเข้าร่วมในโปรแกรมของรางวัล คุณอาจต้องเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ SSI และ/หรือผู้รับช่วงธุรกิจ ตัวแทน และ/หรือผู้แทนของ SSI ซึ่งให้บริการแก่ SSI โดยเกี่ยวข้องกับโปรแกรมของรางวัล ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่เปิดเผยโดยเกี่ยวข้องกับโปรแกรมของรางวัลนี้จะนำไปใช้โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ SSI และจะนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ในการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้น

9. เมื่อมีการโอนคะแนนเข้าบัญชีของฉัน จะใช้เวลานานเท่าไรจึงจะได้รับ e-Vouchers

ในเรื่องเกี่ยวกับคะแนนที่ได้รับการโอนเข้าบัญชี ทาง SSI จะพยายามโอนเข้าบัญชีคุณโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาของการโอนคะแนนเข้าบัญชีของคุณนั้นขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่คุณได้เข้าร่วม (เช่น สำหรับคะแนนที่ออกให้โดยเกี่ยวข้องการตอบแบบสำรวจ คะแนนจะได้รับการโอนเมื่อโครงการการสำรวจนั้นสิ้นสุดลง) นอกจากนี้ อาจมีความล่าช้าโดยขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของลูกค้าและการวิเคราะห์บริการต่างๆ ที่ดำเนินการหรือจัดหาให้โดย SSI

ในเรื่องเกี่ยวกับ e-vouchers โดยทั่วไปแล้ว บุคคลจะได้รับ e-voucher ภายในสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงหลังจากทำการแลกคะแนน

หากเป็นคูปองที่เป็นเอกสาร โดยทั่วไปแล้ว บุคคลจะได้รับคูปองภายในสิบ (10) วันทำการหลังจากทำการแลกคะแนน

หากคุณยังไม่ได้รับคะแนนหรือรางวัลจูงใจที่คุณรู้สึกว่าคุณมีสิทธิได้รับ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

10. มีข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่ใช้บังคับกับโปรแกรมของรางวัลของ SSI หรือไม่

SSI อาจว่าจ้างผู้ให้บริการเพื่อจัดการและโฮสต์ร้านค้าหรือตลาดสินค้าออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก Panel สามารถนำคะแนนไปแลกสินค้าหรือบริการที่มีให้บริการ หรือโดยผ่านร้านค้าหรือตลาดสินค้าออนไลน์ ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับความสามารถของคุณในการใช้งานหรือติดต่อกับร้านค้าหรือตลาดสินค้าออนไลน์ โดยจะระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้นไว้บนเว็บไซต์สำหรับร้านค้าหรือตลาดสินค้าออนไลน์ดังกล่าว นอกจากนี้ อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขบางอย่างที่ใช้บังคับกับของรางวัล สินค้า หรือบริการบางอย่างที่มีให้บริการ หรือโดยผ่านร้านค้าหรือตลาดสินค้าออนไลน์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะเผยแพร่ผ่าน เผยแพร่ไว้บน หรือเกี่ยวข้องกับร้านค้าหรือตลาดสินค้าออนไลน์ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียด