การจับรางวัลของ Survey Sampling International 
กติกาไม่ต้องซื้อสินค้าใด ๆ การจัดซื้อสินค้าหรือชำระเงินใด ๆ ไม่ได้เป็นการเพิ่มโอกาสในการรับรางวัล

 

1. สิทธิ์ในการเข้าร่วม: การจับรางวัลของ Survey Sampling International (“การจับรางวัล”) เปิดรับเฉพาะผู้มี
ถิ่นพำนักอย่างถูกต้องตามกฎหมายในอาร์เจนติน่า เบลเยียม บราซิล จีนแผ่นดินใหญ่ ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อิตาลี ญี่ปุ่น เม็กซิโก นิวซีแลนด์ โปรตุเกส สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน ไทย และสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็น
สมาชิกที่ลงทะเบียนในบัญชีรายชื่อของ Survey Sampling International (“SSI”) หรือบัญชีรายชื่อที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ได้รับการจัดการโดย SSI ("บัญชีรายชื่อ") ในประเทศถิ่นพำนัก โดยมีอายุสิบแปด (18) ปีขึ้นไป และมีคุณสมบัติขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับบัญชีรายชื่อนั้นๆ พนักงานของ Survey Sampling International, LLC, HelloWorld, Inc. และบริษัทแม่ บริษัทสาขา และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง และซัพพลายเออร์ ผู้ขาย และตัวแทน รวมไปถึงครอบครัวและสมาชิกภายในบ้าน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม การจับรางวัลนี้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ และถือเป็นโมฆะในกรณีที่ต้องห้าม ในการเข้าร่วม ถือว่าผู้สมัครตกลงอย่างสมบูรณ์และปราศจากเงื่อนไขสำหรับการปฏิบัติตามกติกาเหล่านี้ รวมถึงการตัดสินใจของสปอนเซอร์ (ตามที่ระบุในที่นี้) และผู้บริหารจัดการ (ตามที่ระบุในที่นี้) ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกมัดในทุกประเด็นที่เกี่ยวกับการจับรางวัล โดยผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี้จึงจะได้รับรางวัล


2. สปอนเซอร์: Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484 U.S.A. ผู้บริหารจัดการ: HelloWorld, Inc., One ePrize Drive, Pleasant Ridge, MI 48069 U.S.A.


3. กรอบเวลา:การจับรางวัลเริ่มต้นเวลา 00:01 น. ตามเวลามาตรฐานกรีนิช ("GMT") ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2015 และสิ้นสุดเวลา 23:59 น. ตามเวลา GMT ในวันที่ 30 มิถุนายน 2016 ("ระยะเวลาโปรโมชั่น") การจับรางวัลประกอบด้วยระยะเวลาเข้าร่วมสี่ (4) ช่วง (แต่ละช่วงเรียกว่า "ระยะเวลาเข้าร่วม") ตามที่ระบุในตารางด้านล่างนี้

 

ระยะเวลาเข้าร่วม

 เริ่ม 00:01 น. GMT


สิ้นสุด 23:59 น. GMT

วันที่จับรางวัล

 1

 1 กรกฎาคม 2015

 30 กันยายน 2015

11 ตุลาคม 2015

 2

 1 ตุลาคม 2015

 31 ธันวาคม 2015

 12 มกราคม 2016

 3

1 มกราคม 2016

 31 มีนาคม 2016

 12 เมษายน 2016

 4

1 เมษายน 2016

 30 มิถุนายน 2016

 12 กรกฎาคม 2016คอมพิวเตอร์ของสปอนเซอร์เป็นอุปกรณ์จับเวลาอย่างเป็นทางการสำหรับการจับรางวัลนี้

 

4. วิธีการเข้าร่วม:

a. การเข้าร่วมในบัญชีรายชื่อ  สปอนเซอร์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เข้าร่วมในเว็บไซต์ที่ใช้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคโดยเฉพาะ (“บัญชีรายชื่อ”)  ในการเข้าร่วมการจับรางวัล คุณจะต้องเป็นสมาชิกในบัญชีรายชื่อ โดยสามารถดูรายการบัญชีรายชื่อได้ที่ http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf  คุณอาจเป็นสมาชิกบัญชีรายชื่ออยู่แล้ว หรือคุณอาจลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมบัญชีรายชื่อได้ฟรีในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น  คุณไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมด้วยการลงทะเบียน แต่คุณไม่สามารถเข้าร่วมในการสำรวจความคิดเห็นได้ หากคุณไม่ได้เป็นสมาชิกที่ลงทะเบียนของบัญชีรายชื่อ


b. การเข้าร่วมในการสำรวจความคิดเห็น  สปอนเซอร์จะเชิญสมาชิกบัญชีรายชื่อให้เข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็น ซึ่งจะมีการถามคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เมื่อคุณตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว คุณจะได้รับหนึ่ง (1) สิทธิ์สำหรับการจับรางวัลในช่วงระยะเวลาการเข้าร่วม ซึ่งเชื่อมโยงกับวันที่และเวลาที่คุณเข้าร่วม  คุณได้รับสิทธิ์แม้กระทั่งในกรณีที่คุณไม่สามารถตอบแบบสอบถามให้เสร็จสมบูรณ์ เพราะสปอนเซอร์ระบุว่าไม่ต้องการข้อมูลจากคุณ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม  คุณอาจได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมได้ถึงสิบ (10) สิทธิ์สำหรับการจับรางวัลในกรณีที่คุณถูกสั่งยุติการตอบแบบสอบถามดังกล่าว
 

c. การแลกคะแนนสะสม สปอนเซอร์จะดำเนินโครงการคะแนนสะสมแลกของรางวัลสำหรับสมาชิกบัญชีรายชื่อ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวมีอยู่ที่ http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf ตามข้อกำหนดของโครงการแลกของรางวัล บุคคลสามารถรับคะแนนสะสมจากการตอบแบบสอบถาม  จากนั้นก็สามารถใช้คะแนนสะสมดังกล่าวสำหรับทางเลือกที่หลากหลาย โดยหนึ่งในนั้นคือ ใช้ “แลกเปลี่ยน” เป็นสิทธิ์เข้าร่วมการจับรางวัลในครั้งนี้  หากต้องการแลกคะแนนสะสมเป็นสิทธิ์การจับรางวัล ผู้เข้าร่วมสามารถล็อกอินเข้าสู่บัญชีของตนเองในบัญชีรายชื่อ และไปที่เพจ "Claim Rewards" (แลกของรางวัล) เลือกตัวเลือกการจับรางวัล เพื่อดูจำนวนคะแนนสะสมที่ต้องใช้ในการแลกรับหนึ่ง (1) สิทธิ์  หลังจากที่ทำการเลือก คุณจะได้รับหนึ่ง (1) สิทธิ์ในการจับรางวัลสำหรับระยะเวลาเข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับวันที่และเวลาที่คุณเลือก

ข้อจำกัดการเข้าร่วม  ผู้เข้าร่วมแต่ละรายที่มีสิทธิ์จะต้องมีที่อยู่อีเมลของตนเอง โดยแยกออกจากที่อยู่อีเมลของผู้เข้าร่วมรายอื่น ความพยายามใดๆ โดยผู้เข้าร่วมในการขอรับสิทธิ์มากเกินกว่าที่กำหนด โดยใช้ที่อยู่อีเมล อัตลักษณ์ การลงทะเบียน และล็อกอินหลายรายการ/ที่แตกต่างกัน หรือวิธีการอื่นใด จะทำให้สิทธิ์ทั้งหมดของผู้เข้าร่วมเป็นโมฆะ และอาจส่งผลให้บุคคลนั้นถูกคว่ำบาตรหรือลงโทษเพิ่มเติมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัญชีรายชื่อที่เกี่ยวข้อง
d.ข้อจำกัดในการเข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแต่ละรายจะต้องมีอีเมลแอดเดรสของตนเองแยกจากอีเมลแอดเดรสของผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติรายอื่น การขอสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโดยใช้อีเมลแอดเดรส ข้อมูลระบุตัวตน การลงทะเบียนหรือการล็อกอินแยกรายการหรือวิธีการอื่นใดจะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเสียสิทธิ์ทั้งหมด และอาจถูกดำเนินมาตรการลงโทษภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของไซต์  การใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเข้าร่วมการชิงรางวัลถือเป็นความผิดและจะถูกตัดสิทธิ์ การใช้สิทธิ์เข้าร่วมอื่น ๆ ทั้งหมดที่จัดส่งหรือได้รับผ่านระบบอัตโนมัติจะถูกตัดสิทธิ์ด้วยเช่นกัน ผู้สนับสนุนหรือผู้ดูแลไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อข้อมูลที่สูญหาย ล่าช้า ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง เข้าใจยากหรือทำให้เข้าใจผิดพลาดที่ทำให้เสียสิทธิ์หรือเป็นโมฆะ ในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้งเนื่องจากข้อมูลระบุตัวตนของผู้เข้าร่วมโครงการใด ๆ เจ้าของบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต (ที่ระบุไว้นี้) สำหรับอีเมลแอดเดรสที่ใช้โดย หรือที่เชื่อมโยงกับผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจะถือเป็นผู้มีสิทธิ์โดยชอบ "เจ้าของบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต" คือบุคคลทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรอีเมลแอดเดรสโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการออนไลน์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่รับผิดชอบในการจัดสรรอีเมลแอดเดรสสำหัรบโดเมนตามที่อยู่ที่มีการจัดส่ง ผู้ชนะอาจต้องแสดงหลักฐานยืนยันว่าเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต

 

5. การจับรางวัลและการตรวจสอบผู้ชนะ: การชนะรางวัลขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด
และการดำเนินการตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ในกติกา ผู้บริหารจัดการ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่พิจารณาตัดสิน จะเลือกผู้ชนะการจับรางวัลหนึ่ง (1) รายด้วยวิธีการสุ่มจากการเข้าร่วมทั้งหมดที่ได้รับจากผู้มีถิ่นพำนักในแต่ละประเทศในระยะเวลาเข้าร่วมแต่ละรอบในวันที่ที่ระบุไว้ในข้อ 3 ข้างต้น การจับรางวัลแต่ละครั้งจะเกิดขึ้นที่สำนักงานของผู้บริหารจัดการ ตามที่อยู่ที่ระบุข้างต้น เวลาประมาณ 17:00 น. GMT สิทธิ์การเข้าร่วม ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม จะไม่ถูกยกยอดไปยังรอบถัดไป และจะไม่รวมไว้ในการจับรางวัลสำหรับระยะเวลาเข้าร่วมรอบถัดไป ผู้ชนะรางวัลจะได้รับแจ้งทางอีเมลหลังจากวันที่จับรางวัล ยกเว้นในกรณีที่ต้องห้าม ผู้ชนะรางวัลแต่ละรายจะต้องเซ็นชื่อรับรองและส่งคืนเอกสารของผู้ชนะรางวัล ตามดุลยพินิจของสปอนเซอร์ เพื่อยืนยันสิทธิ์ มอบสิทธิ์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างจำกัด ปลดเปลื้องสปอนเซอร์และผู้บริหารจัดการจากความรับผิดชอบ หรือด้วยเหตุผลอื่นใดตามที่สปอนเซอร์เห็นว่าจำเป็น นอกจากนี้ ผู้ชนะรางวัลจากเบลเยียม อินเดีย และสิงคโปร์จะต้องตอบคำถามทดสอบทักษะภายในเวลาจำกัดให้ถูกต้อง และผู้ชนะจากอาร์เจนติน่าจะต้องตอบคำถามด้านวัฒนธรรม จึงจะได้รับรางวัล  หากต้องใช้เอกสาร สปอนเซอร์หรือผู้บริหารจัดการจะต้องได้รับเอกสารนั้นภายในกรอบเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการชนะรางวัล มิฉะนั้นรางวัลก็จะถูกริบ หากผู้ชนะรางวัลไม่ได้รับการติดต่อ ไม่ได้เซ็นชื่อและส่งคืนเอกสารที่จำเป็น หรือไม่ได้ตอบคำถามทดสอบทักษะหรือวัฒนธรรมอย่างถูกต้อง (ตามที่เกี่ยวข้อง) หรือรางวัลถูกส่งคืนเพราะไม่สามารถนำส่งได้ ก็จะมีการริบสิทธิ์ทั้งหมดของผู้ชนะในและ/หรือต่อรางวัลนั้น ผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามกติกาจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล ในกรณีที่ผู้ชนะถูกตัดสิทธิ์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้บริหารจัดการจะมอบรางวัลที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ชนะรายอื่นที่มาจากการสุ่มจับรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดจากประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการจับรางวัลเพิ่มเติมอีกสาม (3) ครั้งเท่านั้น และหลังจากนั้นจะไม่มีการมอบรางวัล รางวัลจะถูกนำส่งภายในระยะเวลาประมาณสิบ (10) ถึงสิบสอง (12) สัปดาห์หลังจากที่ตรวจสอบผู้ชนะ รางวัลที่ไม่ได้มอบให้แก่ผู้ใดจะไม่ถูกนำไปรวมกับรางวัลสำหรับระยะเวลาเข้าร่วมรอบถัดไป หรือถูกยกยอดไปในลักษณะอื่นใด


6. รางวัล:


รางวัลในอาร์เจนติน่า: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับอาร์เจนติน่า (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ): 3,750 ARS.  มูลค่ารวมของรางวัลในอาร์เจนติน่า: 15,000 ARS.

รางวัลในเบลเยี่ยม: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับเบลเยี่ยม (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ): €1,000.  มูลค่ารวมของรางวัลในเบลเยี่ยม: €4,000

รางวัลในจีน: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับจีน (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ): ¥5,000. มูลค่ารวมของรางวัลในจีน: ¥20,000

รางวัลในฝรั่งเศส: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับฝรั่งเศส (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ): €2,000  มูลค่ารวมของรางวัลในฝรั่งเศส: €8,000

รางวัลในเยอรมันนี: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับเยอรมันนี (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ): €2,000  มูลค่ารวมของรางวัลในเยอรมันนี: €8,000

รางวัลในอินเดีย: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับอินเดีย (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ): 25,000 INR.  มูลค่ารวมของรางวัลในอินเดีย: 100,000 INR.

รางวัลในญี่ปุ่น: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับญี่ปุ่น (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ):  ¥62,500 มูลค่ารวมของรางวัลในญี่ปุ่น: ¥250,000

รางวัลในเม็กซิโก: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับเม็กซิโก (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ): 12,500 MXN  มูลค่ารวมของรางวัลในเม็กซิโก: 50,000 MXN

รางวัลในนิวซีแลนด์: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับนิวซีแลนด์ (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ): NZ$2,000 มูลค่ารวมของรางวัล: NZ$8,000

รางวัลในสิงคโปร์: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับสิงคโปร์ (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ): $1,250 SGD มูลค่ารวมของรางวัลในสิงคโปร์: $5,000 SGD

รางวัลในเกาหลีใต้: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับเกาหลีใต้ (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ): $1,250 USD  มูลค่ารวมของรางวัลในเกาหลีใต้: $5,000 USD

รางวัลในสวิตเซอร์แลนด์: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ): 1,250 CHF  มูลค่ารวมของรางวัลในสวิตเซอร์แลนด์: 5,000 CHF

รางวัลในไต้หวัน: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับไต้หวัน (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ): $1,250 USD มูลค่ารวมของรางวัลในไต้หวัน: $5,000 USD

รางวัลในไทย: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับไทย (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ): 18,750 บาท  มูลค่ารวมของรางวัลในไทย: 75,000 บาท

รางวัลในสหราชอาณาจักร: รางวัลสี่ (4) รางวัลสำหรับสหราชอาณาจักร (หนึ่ง (1) รางวัลต่อระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ): £5,000 GBP มูลค่ารวมของรางวัลในสหราชอาณาจักร: £20,000 GBP


สำหรับรางวัลทั้งหมด: รางวัลจะมอบเป็นเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด ผู้ชนะรางวัลอาจจะต้องจัดเตรียมบัญชีโอนเงิน ตามคำสั่งของสปอนเซอร์เพื่อรับรางวัล รางวัลไม่สามารถถ่ายโอนได้และจะไม่มีการทดแทนด้วยสิ่งอื่นใด ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในที่นี้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสปอนเซอร์แต่เพียงผู้เดียว สปอนเซอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลทดแทนที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือสูงกว่า หากไม่สามารถมอบรางวัลที่กำหนดให้ได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม สปอนเซอร์หรือผู้บริหารจัดการไม่รับผิดชอบต่อรางวัลที่สูญหาย ถูกโจรกรรม หรือจัดส่งผิดที่แต่อย่างใด ผู้รับรางวัลจะต้องจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรับและ/หรือใช้รางวัล สปอนเซอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินรางวัลบางส่วนเพื่อนำจ่ายภาษีแก่หน่วยงานสรรพากรที่เกี่ยวข้อง อัตราความเป็นไปได้ (โอกาส) ที่จะชนะรางวัลขึ้นอยู่กับจำนวนการเข้าร่วมที่ได้รับจากสมาชิกบัญชีรายชื่อที่พำนักอยู่ในประเทศที่มีสิทธิ์ในแต่ละรอบระยะเวลาเข้าร่วม  ข้อจำกัด: หนึ่ง (1) รางวัลต่อคนต่อระยะเวลาเข้าร่วมแต่ละรอบ 


7. การปลดเปลื้อง: ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ด้วยการเข้าร่วมการจับรางวัล ผู้เข้าร่วมแต่ละรายตกลงที่จะปลดเปลื้องและปกป้องสปอนเซอร์ ผู้บริหารจัดการ และบริษัทสาขาที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ ซัพพลายเออร์ ตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนโฆษณา/โปรโมชั่น และผู้จัดหารางวัล และบริษัทแม่ รวมถึงผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน และตัวแทน (รวมเรียกว่า “ฝ่ายที่ได้รับการปลดเปลื้อง”) จากการเรียกร้องสิทธิ์ หรือการดำเนินการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือการสูญหายที่เกิดจากการเข้าร่วมการจับรางวัล หรือการรับหรือใช้รางวัล หรือการใช้รางวัลในทางที่ผิด ข้อกำหนดนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเจตนาหรือความละเลยของสปอนเซอร์


8. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์: ยกเว้นในกรณีที่ต้องห้าม การรับรางวัลจากการจับรางวัลถือว่าผู้ชนะรางวัลยินยอมให้สปอนเซอร์และ/หรือตัวแทนใช้ชื่อ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภาพถ่าย เสียง ความคิดเห็น และ/หรือเมือง/หมู่บ้านและรัฐ/จังหวัด/ประเทศบ้านเกิด เพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับการจับรางวัลในสื่อใดๆ ทั่วโลก โดยไม่มีการชำระเงินหรือการพิจารณาเพิ่มเติม และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบและ/หรือขอความยินยอมใดๆ

สำหรับผู้มีถิ่นพำนักในฝรั่งเศสเท่านั้น: ผู้ชนะจะได้รับการปลดเปลื้องสิทธิ์/การโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับการยินยอมให้ใช้ชื่อ-นามสกุล ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เมืองที่เป็นถิ่นพำนัก และภาพถ่าย เพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการขายโดยปราศจากค่าตอบแทนเพิ่มเติม การปฏิเสธที่จะยินยอมในเรื่องดังกล่าวจะไม่เป็นการขัดขวางไม่ให้ผู้ชนะในฝรั่งเศสได้รับรางวัล


9. เงื่อนไขทั่วไป: . เงื่อนไขทั่วไป: สปอนเซอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ระงับ และ/หรือปรับเปลี่ยนการจับรางวัล หรือส่วนหนึ่งส่วนใด หากเกิดการฉ้อโกง ความล้มเหลวทางเทคนิค ความผิดพลาดของบุคคล หรือปัจจัยอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือการทำงานอย่างเหมาะสมของการจับรางวัล ตามดุลยพินิจของสปอนเซอร์แต่เพียงผู้เดียว ในกรณีดังกล่าว สปอนเซอร์อาจเลือกที่จะสุ่มจับรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดที่ได้รับจนถึงวันที่ยกเลิกสำหรับรางวัลใดๆ หรือทั้งหมดที่เสนอในที่นี้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสปอนเซอร์แต่เพียงผู้เดียว สปอนเซอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์บุคคลที่พบว่าแทรกแซงกระบวนการเข้าร่วมหรือการดำเนินการจับรางวัล หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดกติกาเหล่านี้ หรือในลักษณะที่ไม่เป็นนักกีฬาหรือก่อให้เกิดปัญหา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสปอนเซอร์แต่เพียงผู้เดียว ความพยายามโดยบุคคลใดๆ ในการบ่อนทำลายการดำเนินการเกี่ยวกับการจับรางวัลอย่างถูกกฎหมายอาจถือเป็นการละเมิดกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง และหากมีความพยายามในลักษณะดังกล่าว สปอนเซอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลดังกล่าวตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต หากสปอนเซอร์ไม่ได้บังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของกติกาเหล่านี้ ก็จะไม่ถือเป็นการยกเว้นบทบัญญัติดังกล่าว


10. การจำกัดความรับผิด: ยกเว้นในกรณีที่เป็นข้อห้ามตามกฎหมาย ฝ่ายที่ได้รับการปลดเปลื้องไม่ได้รับผิดหรือรับผิดชอบต่อ: (1) ข้อมูลใดๆ ที่ไม่ถูกต้องแม่นยำ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดของผู้เข้าร่วม ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ หรือข้อผิดพลาดจากอุปกรณ์หรือการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับหรือถูกใช้ในการจับรางวัล (2) ความล้มเหลวทางด้านเทคนิคทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการทำงานไม่ถูกต้อง การหยุดชะงัก หรือการยกเลิกการเชื่อมต่อสำหรับสายโทรศัพท์หรือฮาร์ดแวร์เครือข่ายหรือซอฟต์แวร์ (3) การแทรกแซงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตในส่วนใดๆ ของกระบวนการเข้าร่วมหรือการจับรางวัล (4) ข้อผิดพลาดด้านเทคนิคหรือข้อผิดพลาดของบุคคล ซึ่งอาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการการจับรางวัลหรือการประมวลผลการเข้าร่วม (5) พัสดุ/ไปรษณีย์ที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สามารถนำส่ง เสียหาย หรือถูกโจรกรรม หรือ (6) การบาดเจ็บหรือความเสียหายใดๆ ต่อบุคคลหรือทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วนจากการเข้าร่วมในการจับรางวัล หรือการรับหรือใช้รางวัล หรือการใช้รางวัลในทางที่ผิด หากว่าด้วยเหตุผลใดๆ ข้อมูลของผู้เข้าร่วมถูกลบเนื่องจากข้อผิดพลาด สูญหาย หรือทำลายหรือได้รับความเสียหายในลักษณะอื่นใด วิธีแก้ไขเพียงวิธีเดียวของผู้เข้าร่วมก็คือ การได้รับสิทธิ์อีกรายการหนึ่งในการจับรางวัล หากเป็นไปได้ หากการจับรางวัลหรือส่วนหนึ่งส่วนใดถูกยกเลิก ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม สปอนเซอร์อาจเลือกที่จะสุ่มจับรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดที่ได้รับจนถึงวันที่ยกเลิกสำหรับรางวัลใดๆ หรือทั้งหมดที่เสนอในที่นี้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสปอนเซอร์แต่เพียงผู้เดียว จะไม่มีการมอบรางวัลมากเกินกว่าจำนวนที่ระบุ ในกรณีที่การผลิต เทคนิค การคัดสรร การเขียนโปรแกรม หรือเหตุผลอื่นใดทำให้มีการจัดหาและ/หรือเรียกร้องรางวัลมากเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในกติกาเหล่านี้ สปอนเซอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลตามจำนวนที่ระบุ ด้วยการสุ่มเลือกจากรายชื่อผู้เรียกร้องรางวัลทั้งหมดอย่างถูกต้องตามสิทธิ์ที่พึงได้รับ ข้อกำหนดนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเจตนาหรือความละเลยของสปอนเซอร์11. ข้อขัดแย้ง: ยกเว้นมีข้อห้าม ผู้เข้าร่วมโครงการยอมรับว่า: (1) ข้อโต้แย้ง การอ้างสิทธิ์และการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการจับรางวัล หรือเกี่ยวกับรางวัลที่มอบให้ไม่มีการหาข้อยุติแยกเป็นกรณีโดยไม่มีการฟ้องร้องใด ๆ หรือให้อยู่ภายใต้ศาลสหรัฐฯ ประจำเขตพื้นที่ตะวันออกของมิชิแกน (Southern Division) หรือศาลที่เกี่ยวข้องของรัฐมิชิแกนในเขตโอ๊คแลนด์ รัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐฯ (2) การอ้างสิทธิ์ ข้อวินิจฉัยและการสั่งจ่ายใด ๆ ให้จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงสำหรับการจับรางวัลนี้โดยไม่รวมค่าทนายและ (3) ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถรับรางวัลเนื่องจากรวมทั้งจะไม่เรียกร้องใด ๆ ในส่วนของความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายอันมีบทลงโทษ ความเสียหายจากอุบัติการณ์และความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่องหรือความเสียหายอื่นใด นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง รวมทั้งการเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ในการทบต้นความเสียหายหรือเพิ่มมูลค่าความเสียหาย  ปัญหาและข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับโครงสร้าง ความถูกต้อง การตีความและบังคับใช้หลักเกณฑ์โครงการเหล่านี้ หรือสิทธิ์และข้อผูกมัดของผู้เข้าร่วมโครงการและผู้สนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการจับรางวัลให้อยู่ภายใต้หรือยึดตามกฎหมายของรัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐฯ ยกเว้นในส่วนของเงื่อนไขทางกฎหมายอื่นที่มีข้อขัดแย้งกัน (ไม่ว่าจะของรัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐฯ หรือเขตพื้นที่อื่น) ซึ่งจะทำให้การปรับใช้กฎหมายของเขตพื้นที่อื่นมีผลกับรัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐฯ
 

12. ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วม: เมื่อคุณเป็นสมาชิกบัญชีรายชื่อ คุณจัดหาข้อมูลส่วนตัวบางอย่างให้แก่สปอนเซอร์ รวมถึงชื่อและที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง  ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ส่งถึงสปอนเซอร์จะได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของสปอนเซอร์ หากต้องการเข้าถึงรายการบัญชีรายชื่อและลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง โปรดดู http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของสปอนเซอร์ ข้อมูลที่จำกัดบางอย่างถูกถ่ายโอนให้แก่ผู้บริหารจัดการ คุณมีสิทธิ์ในข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่จัดเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ รวมถึงที่มา ผู้รับหรือหมวดหมู่ของผู้รับ และจุดประสงค์ในการจัดเก็บ  นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึง เพิกถอน และแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ในเรื่องของการเข้าถึง การเพิกถอนและ/หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่จะใช้โดยเชื่อมโยงกับการจับรางวัล คุณอาจร้องขอการดำเนินการดังกล่าว ด้วยการส่งข้อความอีเมลเพื่อร้องขอ โดยใช้ข้อความในบรรทัดหัวข้อ: "2015-2016 Survey Sampling International Prize Draw" ส่งไปที่ privacy@surveysampling.com ข้อมูลส่วนตัวที่ส่ง รับ หรือเก็บรวบรวม โดยเชื่อมโยงกับการจับรางวัล จะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ภายในสหรัฐอเมริกา การเข้าร่วมการจับรางวัลจะครอบคลุมถึงการรับทราบและความยินยอมอย่างชัดแจ้งของคุณต่อการส่งออกข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังสหรัฐอเมริกา และใช้งานที่นั่นเพื่อจุดประสงค์ในการบริหารจัดการการจับรางวัลและการประมวลผลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสำรองและเก็บถาวร) ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้รับข้อมูลคือสปอนเซอร์ เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวถูกควบคุมโดยสปอนเซอร์และ/หรือผู้บริหารจัดการที่ได้แจ้งให้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ได้รับทราบว่าตนเองปฏิบัติตามบทบัญญัติการคุ้มครองการให้ข้อมูล (Safe Harbor Framework) ซึ่งมีอยู่ที่ http://export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018476.aspนอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูลในบางสถานการณ์ ในการใช้สิทธิ์ดังกล่าว คุณอาจเขียนจดหมายถึง: 'Personal Information', c/o Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484 U.S.A., Attn: Legal Department; หรือ privacy@surveysampling.com  ในกรณีที่เกี่ยวข้อง คุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณและความเป็นส่วนตัวภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลที่คุณพำนักอยู่ 

สำหรับผู้มีถิ่นพำนักในอาร์เจนติน่าเท่านั้น: ข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายปกป้องข้อมูลของ
อาร์เจนติน่า

13. ความรุนแรง: ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากการบังคับใช้บทบัญญัติใดๆ ของกติกาเหล่านี้ต่อข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์แวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงจะถือว่าเป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้โดยศาล คณะอนุญาโตตุลาการ หรือตุลาการอื่นๆ ของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง (a) ก็จะไม่ส่งผลกระทบหรือทำลายความมีเหตุผล ความถูกต้องตามกฎหมาย และความสามารถในการบังคับใช้ของบทบัญญัติดังกล่าว ตามที่ใช้กับข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์แวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงอื่นใด และบทบัญญัติอื่นๆ ของกติกาเหล่านี้ และ (b) บทบัญญัติดังกล่าวจะบังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้  นอกจากนี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากบทบัญญัติใดๆ ในกติกาถูกพิจารณาว่ามีขอบเขตกว้างขวางมากเกินไปในแง่ของระยะเวลา ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ กิจกรรม หรือหัวข้อ ก็จะตีความในลักษณะที่จำกัดและทำให้แคบลง เพื่อให้สามารถบังคับใช้ในขอบเขตที่สอดรับกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


14. รายชื่อผู้ชนะรางวัล: สำหรับรายชื่อผู้ชนะรางวัล ดูที่ http://bit.ly/1lRCoVZ รายชื่อผู้ชนะรางวัลจะได้รับการประกาศหลังจากที่ขั้นตอนการยืนยันผู้ชนะรางวัลเสร็จสมบูรณ์

 

กติกานี้ได้รับการตรวจสอบโดยทนายความ Jean-Louis Hauguel เลขที่ 14, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris ในการขอรับสำเนาของกติกาเหล่านี้ ให้ส่งคำขอของคุณไปที่ "2015-2016 Survey Sampling International Prize Draw" โดยส่งไปยัง privacy@surveysampling.com ทั้งนี้จะต้องได้รับคำขอไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2015

สำหรับผู้มีถิ่นพำนักในฝรั่งเศสเท่านั้น: ภายใต้กฎหมายของฝรั่งเศส บทบัญญัติที่จำกัดสิทธิ์ของผู้บริโภคในการดำเนินการทางกฎหมาย หรือจำกัดจำนวนค่าเสียหายที่เรียกร้อง ถือเป็นการใช้อำนาจในทางที่ผิด และดังนั้นบทบัญญัติดังกล่าวจึงไม่มีผลบังคับใช้กับผู้เข้าร่วมในฝรั่งเศส

© 2015 HelloWorld, Inc.  สงวนลิขสิทธิ์
© 2015 Survey Sampling International, LLC.  สงวนลิขสิทธิ์